Як визначити нерозподілений прибуток


 

У комерційній організації основною метою діяльності є отримання прибутку. Тому власники завжди цікавляться значенням показника «нерозподілений прибуток». Це ті гроші, які компанія може розділити між засновниками або залишити на рахунках організації для цілей її подальшого розвитку.Інструкція

  1. Зазвичай у перші роки існування компанії нерозподілений прибуток, що утворилася за підсумками року, направляється в резервний фонд для подальшого інвестування, виплати премій або придбання майна.
  2. Якщо організація знаходиться на загальному плані рахунків, значить, вам доступні дані бухгалтерської звітності за останній рік. До речі, з 1 січня 2013 року обов’язки з ведення бухгалтерського обліку буде покладена на всі компанії, в тому числі на які застосовують спрощену систему оподаткування або сплачують єдиний податок на поставлений дохід. Отже, величина нерозподіленого прибутку (тобто прибутку після сплати податку на прибуток), відображається на рахунку 84. Якщо у компанії був зафіксований збиток, його величина відображається за дебетом, позитивний же результат — по кредиту.
  3. Якщо протягом року в організації проводилась переоцінка основних засобів (з впливом таких дій на величину додаткового капіталу), виплачувалися проміжні дивіденди або змінювався статутний капітал, то ці зміни повинні впливати на кінцеве значення величини нерозподіленого прибутку. Їх необхідно додати або відняти в залежності від того, чи було це доходної чи видаткової операцією.
  4. Зверніть увагу, що значення рядка 1370 бухгалтерського балансу має збігатися з рядком 2400 звіту про прибутки і збитки. Це правило працює в разі, якщо протягом року не проводилося розподіл дивідендів, які відображаються за дебетом рахунка 84.
        
  5. Врахуйте, що розподіл прибутку за результатами року відноситься до категорії подій, які відбулися після звітної дати. Тому в звітному періоді, за який компанія розподіляє прибуток, ніякі записи в бухгалтерському обліку не проводяться. Таким чином, дані по рахунку 84 в звітному році не можуть містити інформацію про розподіл дивідендів за підсумками цього року, при цьому в них повинні бути відображені операції по прийнятому рішенню про використання прибутку, отриманого за підсумками минулого року.