Як визначити незавершене виробництво

Як визначити незавершене виробництво

Незавершене виробництво — це вартість продукції, яка знаходиться на різних стадіях виробничого циклу: від запуску у виробництво до випуску готової продукції та включення її до складу товарного випуску. Іншими словами, це частково готова продукція, що не пройшла передбачений технологією повний цикл виробництва.

Інструкція

  1. Ви можете визначити незавершене виробництво, розглянувши його в декількох точок зору. В точки зору технології, незавершене виробництво являє собою цінності, що знаходяться в обробці. Як правило, це матеріали, які знаходяться у власності підприємства і списуються в цех зі складу. Передбачається, що всі матеріали, що знаходяться в цеху, повинні бути перероблені в готову продукцію і відправлені на склад.
  2. З юридичної точки зору незавершене виробництво — це цінності, що знаходяться на матеріальну відповідальність у адміністрації цехів. Дане визначення незавершеного виробництва ширше попереднього, оскільки воно включає матеріали, які прийняті в цех, але ще не включені в переробку, а також готову продукцію, перероблену, але ще не надійшла на склад.
  3. Пам’ятайте, що з економічної точки зору незавершене виробництво — це капітал, який вкладений в оборотні кошти, і який повинен перетворитися в гроші, ставши готовою продукцією. Швидкість такого перетворення залежить від технології виробництва та ринкової кон’юнктури.
  4. З точки зору бухгалтерії ви можете побачити незавершене виробництво на рахунку 20 «Основне виробництво». Витрати по ньому відображаються за дебетом даного рахунка. При цьому з тих галузях, де незавершеного виробництва не буває, наприклад, в енергетичній, оборот цього рахунку являє собою фактичну собівартість випущеної продукції. Але в більшості галузей, де має місце незавершене виробництво, фактична собівартість не збігається з витратами, врахованими на 20 рахунку.
  5. Ви можете розрахувати величину незавершеного виробництва в два етапи. Спочатку знайдіть натуральні залишки цінностей, що знаходяться у виробництві, на кінець місяця. Потім оцініть зазначені залишки в грошовому вираженні. Дана робота досить трудомістка. Натуральні залишки на підприємстві визначаються на основі даних інвентаризації, а вартісна оцінка незавершеного виробництва розраховується працівниками бухгалтерії.