Як визначити норму дисконту


 

Норма дисконту являє собою рівень прибутковості, який бажає мати інвестор при вкладанні коштів. З її допомогою можна визначити, скільки необхідно заплатити сьогодні, щоб отримати необхідну суму в майбутньому.Вам знадобиться

— калькулятор;
- Знання фінансового аналізу.

Інструкція

 1. Норма дисконту застосовується при оцінці ефективності вкладень. Прийняття ключових рішень при виборі інвестиційного проекту безпосередньо залежить від вибраного значення цього показника.
 2. Для різних кроків розрахунку можуть бути обрані неоднакові значення ставки приведення. Це прийнятно у випадках змінюється в динаміці ризику, величини позикових коштів, структури капіталу.
 3. Вплив великої кількості чинників ускладнює можливість запропонувати якийсь універсальний метод вибору показника. У кожному разі, він повинен відображати дохідність вкладеного капіталу, скориговану з урахуванням інфляції, альтернативних і доступних для інвестора безризикових напрямків вкладення коштів.
 4. З технічної точки зору ставку дисконтування можна визначити як процентну ставку, основу для визначення ринкової вартості бізнесу. Розрахунок залежить від того, який тип грошового потоку використовується для оцінки в якості бази.
 5. При розрахунку можуть бути використані: темпи інфляції, середньозважена вартість капіталу, експертна оцінка, ставка рефінансування, прибутковість альтернативного проекту, ставка банківського відсотка по позиках або депозитах.
 6. Найчастіше залучення капіталу здійснюється за рахунок декількох джерел. В цьому випадку застосовують показник середньозваженої вартості капіталу. Він розраховується за формулою:

  WACC = Σ_ (i = 1) ^ n ▒ 〖Di × Ei〗
  n = кількість видів капіталу;
  E = норма дисконту i — го капіталу;
  Di = частка i-го капіталу в загальній величині капіталу.
      


 7. Дуже важливо найбільш точно визначити норму дисконту для даного напрямку вкладень. Це прямо впливає на величину доходу, яка буде отримана в результаті інвестування.