Як визначити норму прибутку

Як визначити норму прибутку

Норма прибутку — це показник, який визначається як процентне співвідношення прибутку за певний період часу до авансованого на початку його капіталу. У такому випадку говорять про норму прибутку на активи або інвестиції. При відношенні прибутку до витрат, необхідним для її отримання, отримують норму рентабельності.

Інструкція

  1. Іншими словами, даний показник відображає приріст капіталу (виробничих фондів), який був вкладений у виготовлення товарів і послуг. При цьому авансовані кошти включають витрати на виробництво і заробітну плату робітникам. Зазвичай норма прибутку розраховується за рік.
  2. Такий коефіцієнт чітко дає характеристику діяльності фірми. Норма прибутку визначається двома групами факторів: внутрішньовиробничими і ринковими. Головний фактор, що визначає її — маса прибутку. Все, що веде до збільшення останньої, буде позначатися не ступеня вигідності бізнесу.
  3. Норма прибутку залежить також від складу коштів, авансованих у виробництво, зокрема від питомої ваги оплати праці працівників. Припустимо, на двох підприємствах вкладено однакову кількість коштів у виробництво, але на одному з них витрачено більше коштів на наймання робочої сили. Тоді саме тут, за умови, що інші фактори залишаються незмінними, буде отримано більше прибутку, а отже, буде вищою, і її норма.
  4. Річна норма прибутку залежить і від швидкості обігу коштів, що використовуються в процесі виробництва. При збільшенні швидкості обороту, витрачені гроші повертаються власнику бізнесу швидше. У цьому випадку зростають обсяги виробництва, збільшується прибуток, а отже, і ефективність діяльності фірми.
  5. Підвищенню розглянутого нами показника сприяє економія витрат на засоби виробництва. Зберегти їх можна, використовуючи прогресивні технології, збільшуючи кількість робочих змін на добу. В результаті чого виробничі витрати знижуються, що збільшує прибуток фірми.
  6. Норма прибутку залежить також від коливання цін на ринку і від макроекономічного стану в цілому. Її функціональне призначення полягає в тому, що фірми-монополісти використовують цей показник для встановлення та регулювання цін. З іншого боку, для суспільства норма прибутку регулює співвідношення між попитом і пропозицією, у випадках, коли даний коефіцієнт не має великої різниці в різних галузях.