Як визначити опір грунту


 

Точний розрахунок опору грунту вимагає застосування формул, що містять велику кількість коефіцієнтів і різних фізико-механічних параметрів. При будівництві нескладних об’єктів можна обійтися спрощеним способом визначення опору грунту, скориставшись наявними в СниП довідковими таблицями.


Вам знадобиться

— будівельний бур;
- СниП 2.02.01-83;
- ГОСТ 25100-95;
- Калькулятор.

Інструкція

  1. В якості основних вихідних документів для розрахунку використовуйте СНіП2.02.01-83 «Підстави будівель і споруд» та ГОСТ 25100-95 «Грунти. Класифікація ». Перший документ містить всі необхідні формули для розрахунку опору грунтів та зведені таблиці параметрів, другий — характеристики грунтів.
  2. Визначте тип грунту в місці будівництва. Для цього пробурити шурф і візьміть проби грунту. Тип грунту можна визначити самостійно, скориставшись інформацією, наявною в інтернеті. В основному грунти поділяються на скельні і великоуламкові породи, піски і супіски, глинисті грунти і суглинки. Значення має також фракційність складових матеріалів і їх вологість. Якщо визначення типу грунту і його складу є для вас важким, зверніться за допомогою до фахівців.
  3. Знаючи тип і склад грунту, визначте його розрахунковий опір R, скориставшись таблицями додатка 3 СНиП 2.02.01-83 «Розрахункові опори грунтів підстав». Дані в таблицях представляють собою значення R в залежності від складу грунту і його фізико-механічних властивостей. Щоб вибрати конкретне значення опору крім типу грунту ви повинні також знати його фізичні параметри — природне щільність (ρ), ступінь вологості Sr, коефіцієнт пористості (e) і пр.
  4. При відсутності необхідних даних прийміть найменші табличні значення R. Наприклад, для дрібних пісків (додаток 3, табл. 2) значення R можуть бути 200, 300 і 400 МПа — залежно від вологості і щільності матеріалу. Щоб гарантовано забезпечити несучу здатність грунту, приймете мінімальне значення опору — 200 МПа.
  5. Якщо ви хочете визначити R з більшою точністю, відправте грунт на лабораторне дослідження для визначення його типу та фізико-механічних паромеров (ρ, е, Sr та ін.) Отримавши ці дані, розрахуйте за формулами, наявними в СниП, показник плинності J, коефіцієнт пористості e, ступінь вологості Sr, після чого виберіть з таблиць точне значення опору грунту.

Корисні поради

При проектуванні основ важких багатоповерхових будівель дотримуються такого порядку. Спочатку приймають попередні значення опору грунту за таблицями СНіПа. На підставі цих даний розробляють ескізний проект фундаменту і здійснюють точний розрахунок опору грунту з урахуванням наявних параметрів фундаменту.