Як визначити основну думку тексту

Як визначити основну думку тексту

Уміння визначати основну думку тексту відноситься до числа важливих навчальних умінь. Адже від нього залежить швидкість розуміння і якість засвоєння тексту. Все зростаючий обсяг інформації змушує працювати з текстами не тільки школярів і студентів, а й дорослих людей. Вміння швидко виділити основну думку дозволить кожному знизити витрати часу на читання, і збільшить обсяг оброблюваних (читаються) текстів, а, отже, полегшить роботу. Для цього знадобиться зовсім небагато — запам’ятати кілька типових питань, якими потрібно задаватися, читаючи текст по абзацах.

Інструкція

  1. Визначте тему тексту, відповідаючи на запитання: «Що цікавить автора тексту?» Відповідь на це питання приходить легко, як само собою зрозуміле, особливо, якщо тема відображена в заголовку прямо. Коли ж назву використовує метафору, визначайте тему, читаючи текст по абзацах. Виходите з того, що тема — це позначення предмета мовлення (про що йдеться в тексті, про яких життєвих явищах, питаннях), а основна думка — це ставлення автора до предмета промови, його оцінка зображуваного.
  2. Визначте, яке завдання ставить автор тексту. Задайтеся питанням, що хотів сказати автор з обраної теми? Чи хотів він передати інформацію, висловити своє ставлення до проблеми або акцентувати увагу на злободенної проблеми.
  3. Зверніть увагу, в чому своєрідність авторського сприйняття? Яким чином автор висловлює оцінку предметів або явищ, що привернув його увагу? Висвітлення кола проблем з авторської позиції і є основна мета та ідея тексту.
  4. Дайте відповідь на запитання, чому автор вважає саме так? Які аргументи наводить автор в обгрунтування своєї позиції? Читаючи текст, звертайте увагу на головні слова в реченнях. Враховуючи, що тексти пишуть з використанням різних прийомів переконання, гіперболізації, або художніх прийомів створення яскравості та образності тексту, можна відокремити другорядні слова від головних, що несуть смислове навантаження. Тим самим спрощується виділення основної думки.
  5. Нарешті, визначте які висновки робить автор? Основна думка в тексті може бути оформлена як якийсь авторський висновок, до якого автор підводить і читача. При відповідях на питання спирайтеся на ті мовні засоби, які використовує сам автор. Інакше кажучи, цитуйте, якщо ви виконуєте навчальну або аналітичну роботу, це дозволить вам не бути голослівними. І навпаки, формулюйте основну думку своїми словами — для себе, для прискорення власного розуміння і запам’ятовування тексту.