Як визначити пасивність рахунки


 

Бухгалтер в ході своєї діяльності стикається з поняттям активних і пасивних рахунків, яке визначає спосіб відображення операції. При цьому даний фактор визначає кредит і дебет проводки, що є основою ведення бухгалтерського обліку та визначає порядок заповнення балансу. У зв’язку з цим, необхідно навчитися правильно визначати пасивність рахунку.


Інструкція

  1. Відносите до активних рахунках ті, які використовуються для обліку стану і зміни господарських засобів, що знаходяться в розпорядженні підприємства. При цьому збільшення активів відображається на дебеті рахунка, а зменшення — на кредиті. Також варто відзначити, що активні рахунки характеризують цінності, які збільшують матеріальну базу підприємства.
  2. Визначте пасивні рахунки. До них відносяться ті, які використовуються для обліку стану та зміни джерел формування коштів організації. На пасиві відображаються ті операції, які змінюються суму цінностей підприємства і склад боргових зобов’язань. При цьому збільшення даних показників записують на кредит, а зменшення — на дебет.
  3. Використовуйте відоме в бухгалтерії правило для визначення пасивності рахунку. Якщо необхідно відобразити, куди спрямовані кошти, то використовується актив, а якщо пояснити, звідки вони взялися, то запис робиться на пасивному рахунку. Необхідно відзначити, що з даного правила виходить наступне: сума активів підприємства дорівнює сумі пасивів. Справа в тому, що для відображення операції використовується подвійна запис, з одного боку якої знаходиться активний, а з іншого — пасивний рахунок.
  4. Скористайтеся іншим правилом для з’ясування активів і пасивів. Активні рахунки показують на те, що приносить дохід, а пасивні відображають те, що призводить до втрати ресурсів підприємства. При цьому ряд рахунків бухобліку є активно-пасивними, тобто можуть характеризувати одночасно і прибутку, і збитки. Наприклад, рахунок «Розрахунки з кредиторами і дебіторами», на якому по дебету вказуються суми дебіторської заборгованості, а по кредиту — суми кредиторської.
  5. Перевірте правильність визначення пасивності рахунків. Для цього за підсумками звітного періоду необхідно заповнити бухгалтерський баланс, у першій частині якого зазначаються відомості про активні рахунках, а в другій — про пасивні. Якщо розрахунок був проведений правильно, то підсумкові рядки по активу і пасиву повинні бути рівні.