Як визначити ПДВ до сплати

Як визначити ПДВ до сплати

Визначення величини податку на додану вартість досить непростий процес, тому багато великі організації наймають спеціально для цих цілей окремого бухгалтера. ПДВ є податок, який підлягає сплаті підприємством у бюджет країни на суму приросту вартості.

Вам знадобиться

- Калькулятор.

Інструкція

  1. Визначте величину ставки податку на додану вартість, яка встановлюється відповідно до статті 164 Податкового Кодексу РФ. На сьогоднішній день діють три основні ставки по ПДВ — 0%, 10% і 18%, а також дві розрахункові — 10/110 і 18/118.
  2. Розрахуйте величину податкової бази, яка визначається згідно статті 154 Податкового Кодексу РФ. Вона дорівнює вартості реалізованих товарів, послуг чи робіт на підставі цін реалізації при обліку акцизів. Дата розрахунку податкової бази з ПДВ визначається згідно п.1 ст. 167 НК РФ. Це може бути день відвантаження товарів, виконання робіт або надання послуг, або ж дата фактичного отримання оплати або авансового платежу в рахунок майбутньої відвантаження.
  3. Не забувайте виписувати рахунок-фактуру замовнику або покупцю при отриманні авансу. Якщо операція здійснювалася в іноземній валюті, необхідно провести переказ суми в рублевий еквівалент згідно з курсом НацБанкаРФ на відповідну дату.
  4. Встановіть для кожного реалізованого товару, наданої послуги або виконаної роботи суму ПДВ. Дана величина визначається як добуток податкової бази на ставку по ПДВ, встановлену для даного виду продукції.
  5. Приступите до розрахунку ПДВ, що підлягає до перерахування в бюджет. Згідно статті 163 НК РФ, податковим періодом з нарахування ПДВ є квартал, протягом якого в книзі продажів підприємства повинні були фіксуватися суми нарахованого податку. З даної величини необхідно відняти суму податкових відрахувань, які повинні бути записані в книзі покупок фірми. Отримана різниця є податком на додану вартість, що підлягає сплаті.

Зверніть увагу Зверніть увагу

У першому кроці вказаний перелік товарів, робіт і послуг, що обкладаються ПДВ за ставкою 0%. За крок другий відзначені випадки, коли оподаткування здійснюється за ставкою ПДВ 10%. Ставка 18% застосовується у всіх інших випадках, які не обумовлені в ст. 164 НК РФ. Операції, які не підпадають під нарахування ПДВ, регламентуються статтею 149 НК РФ.