Як визначити питому вагу

Як визначити питому вагу

Питома вага будь-якої речовини — це характеристика даної речовини, яка показує величину його сили тяжіння до заданої одиниці об’єму. В системі СІ він вимірюється в н / м ³. Залежно від вихідних даних, питома вага можна вирахувати по-різному.

Інструкція

  1. Припустимо, дано речовина вагою P і обсягом V. Тоді питома вага даної речовини γ розраховується за наступною формулою:

    γ = P / V.
  2. Якщо відома лише щільність речовини p, то питома вага речовини можна знайти, помноживши щільність на прискорення вільного падіння g. g — величина постійна, рівна 9.8 м / с ²:

    γ = p * g.

Зверніть увагу

Не можна плутати вагу і масу тіла. Вага — це та сила, з якою об’єкт впливає на точку своєї опори, вимірюється в Ньютона (Н), а маса — це фізична величина, що характеризує ступінь впливу тіла на гравітацію (кг).