Як визначити плинність кадрів

Як визначити плинність кадрів

Показник плинності кадрів на підприємстві відноситься до найважливіших — по ньому можна судити про ефективність діяльності не лише кадрової служби, а й самого підприємства. Щоб він дійсно об’єктивно відбивав реально існуючу ситуацію з кадрами, при розрахунку необхідно враховувати безліч факторів, у тому числі кризові ситуації на ринку, процеси скорочення і т.п. Плинність кадрів і аналіз її причин — привід для прийняття управлінських рішень.

Інструкція

  1. Економісти пропонують для розрахунку кадрів використовувати формулу:

    ТК = КК / ССЧ * 100, де ТК — плинність кадрів за певний період, КК — кількість звільнених з підприємства за цей же період, ССЧ — середньооблікова чисельність, яка визначається за відомостями обліку робочого часу — табелями.
  2. Але ця формула мало що може дати для аналізу причин виникнення цього явища і зміни його параметрів. Щоб знизити плинність кадрів на підприємстві, яка впливає на ефективність його роботи, ви повинні визначати її з урахуванням багатьох причин — від стилю управління підприємством до умов праці працівників. Вам необхідно для аналізу плинності кадрів з’ясовувати причини, які послужили приводом для звільнення, і вести їх статистику. Розбийте цю статистику по кількості в певні періоди: за рік, за квартал, за місяць, розподіліть кількість звільнених співробітників по відділах і підрозділах, посадами, стажу, відпрацьованому на даному підприємстві. Враховуйте в кожному випадку підстави для звільнення.
  3. З’ясуйте, в чому причина плинності кадрів у тих підрозділах, в яких цей показник перевищує середній рівень по підприємству. Відкоригувати його можна, якщо причиною є більш низька заробітна плата, не адекватна умовам праці, не правильно обраний стиль керівництва. Є причини, які відносяться до природних і на які вплинути не можна — досягнення пенсійного віку, переїзд в інше місто.
  4. Аналіз терміну, відпрацьованого звільнилися співробітником на даному підприємстві, може служити показником ефективності роботи кадрового підрозділу. Причиною звільнення тих, хто пропрацював менше року стають, як правило, помилки в кадровій політиці, коли набирається персонал, чиї очікування виявляються завищеними. Причиною звільнення тих, хто пропрацював досить довго, може бути низька заробітна плата або погіршали умови праці. Все це також можна обгрунтувати і скорегувати.
  5. Розрахунок показника плинності кадрів з урахуванням всіх перерахованих параметрів, дозволяє використовувати цю величину як потужний інструмент управління. Це індикатор, який сигналізує про ефективність діяльності компанії. Оперативне реагування на його зміна є запорукою його успішної діяльності.