Як визначити початкову форму слова


 

Щоб знайти значення незнайомого слова в тлумачному словнику або в енциклопедії, його необхідно поставити в початкову форму. У російській мові всі слова змінюваних частин мови мають початкову форму. Як її визначити?Інструкція

  1. Слово в російській мові складається з морфем як з цеглинок. Морфеми поділяються на словообразующіе і формотворчих. До словоутворюючим морфемам самостійних частин мови відноситься, по-перше, корінь. Безліч слів складається тільки з одного кореня. Крім кореня в складі слова можуть перебувати приставки і суфікси. Корінь з приставкою (приставками) і суфіксом (суфіксами) або без таких утворюють основу слова.
  2. Закінчення є формотворною морфемою, воно змінює форму, але не зміст слова. Залежно від частини мови, закінчення вказує на число, відмінок, рід, обличчя. Саме закінченням слова змінюваних частин мови відрізняються від своєї початкової форми. Змінюваними частинами мови в російській мові є: іменник, прикметник, ім’я числівник, займенник, дієслово.
  3. Щоб визначити початкову форму слова, визначте спочатку, до якої частини мови це слово належить. Для цього треба з’ясувати його значення. Поставте питання: «Що означає дане слово?» Якщо предмет — перед вами іменник, ознака предмета — прикметник, кількість або порядок відліку предметів — ім’я числівник, якщо слово не позначає зазначені вище характеристики, а лише вказує на них, то це займенник . Нарешті, якщо слово позначає дію — то це дієслово.
  4. У початковій форми кожній з перерахованих частин мови є своє питання. Ставте запитання, і відповіддю на нього буде саме початкова форма. Наприклад: «Утретє закинув він невід в синє море».
  5. Закинув (куди? У що?) В море, позначає предмет — іменник. Н. ф. — Ім.п., од. ч. Контрольні питання: «хто?», «що?». Що? — Море.
  6. В море (яке?) Синє, ознака — прикметник. Н.Ф. : М.р., од. ч, ім. п. Визначальний питання для Н.Ф.: який? Який? — Синій.
  7. В (який раз?) Третій, позначає порядок при рахунку — порядковий числівник. Н.Ф. : М.р., од. ч, ім. п. Який? — Третій.
  8. Закинув він — займенник, вжито замість іменника старий. Варто в Н.Ф. Хто? — Він.
  9. Він (що зробив?) Закинув, позначає дію — дієслово. В Н.Ф. відповідає на питання: що робити? що зробити? Що зробити? — Закинути.