Як визначити полярність молекул

Як визначити полярність молекул

Полярність молекул — це несиметричне розподіл електронної щільності, що виникає через різної електронегативності елементів, що входять до складу молекули. Іншими словами, коли один елемент як би притягає до себе електрон іншого, уздовж невидимої осі, що з’єднує центри їх атомів. Як можна визначити, чи є та чи інша молекула полярної?

Інструкція

  1. Перш за все подивіться на формулу молекули. Легко можна зрозуміти, що якщо вона утворена атомами одного і того ж елемента (наприклад, N2, O2, Cl2 і т.п.), то вона неполярна, оскільки електронегативність однакових атомів також однакова. Тому зміщення електронної густини до одного з них в даному випадку бути не може.
  2. Якщо ж молекули складаються з різних атомів, то тут необхідно представити її структурну форму. Вона може бути як симетричною, так і несиметричною.
  3. У тому випадку, якщо молекула симетрична (наприклад, СО2, СН4, BF3 і т.п.), молекула є неполярний, якщо ж вона несиметрична (через наявність неспарених електронів або неподілених пар електронів), то така молекула полярна. Характерні приклади — H2O, NH3, SO2.
  4. А як бути в тих випадках, коли в симетричній неполярной молекулі один з бічних атомів замінюється якимось іншим атомом? Візьміть, наприклад, молекулу метану, в структурному вигляді представляє собою тетраедр. Це симетрична фігура і, здавалося б, її неполярного не повинна змінитися, адже площину симетрії як і раніше проходить через центральний атом вуглецю і той атом, який замінив водень.
  5. Оскільки електронегативність елемента-«замінника» відрізняється від електронегативності водню, в молекулі відбудеться перерозподіл електронної щільності і, відповідно, зміниться її геометрична форма. Тому така молекула стане полярною. Характерні приклади: СН3Cl (хлорметан), CH2Cl2 (дихлорметан), CHCl3 (тріхлорметан, хлороформ).
  6. Ну а якщо останній атом водню також буде замінений хлором, то утворився тетрахлорметан (чотирихлористий вуглець) знову стане симетричною неполярной молекулою! Чим більше різниця в електронегативності елементів, складових несиметричну молекулу, тим більше полярної буде зв’язок між цими елементами (і, відповідно, сама молекула).