Як визначити попит

Як визначити попит

Попит є залежність між ціною і такою кількістю товару, яку споживачі бажають і можуть придбати за конкретною ціною за окремий проміжок часу. Необхідно розрізняти поняття попит і величина попиту. Величина попиту являє собою кількість товару, яку покупець готовий придбати за окремою ціною, а повний попит на товар є готовність споживача купити товар при різних цінах.

Інструкція

  1. Будь-яка ціна, яка призначена компанією-продавцем, позначиться так чи інакше на рівні попиту на продукцію. За кривою попиту можна дізнатися, скільки буде продано товару на ринку за різними цінами за певний відрізок часу. У звичайній ситуації ціна і попит розташовані в обернено пропорційній залежності: чим вище ціна, тим нижче попит. Відповідно, чим нижче ціна, тим вище попит. Піднявши на товар ціну, підприємство продасть меншу кількість товару. Багато споживачі з обмеженим бюджетом при зіткненні з вибором альтернативних товарів стануть менше купувати ті, ціни на які виявляться для них занадто високими.
  2. Чутливість попиту по відношенню до зміни ціни характеризується показником еластичності. Даний показник визначає, на скільки відсотків може змінитися одна змінна при зміні на 1% іншої змінної. Якщо попит практично не змінюється під впливом невеликої зміни ціни, значить, він є нееластичним. Якщо ж попит при цьому значно змінюється, то прийнято вважати його еластичним. Знаючи еластичність попиту на товар, що випускається на ринок, підприємець має можливість заздалегідь визначити реакцію споживачів на зміну ціни. Крім цього, показник еластичності при оцінці тенденцій служить вимірником зміни загальних витрат організації залежно від характеру попиту на товар.
  3. Величину поточного попиту можна визначити за допомогою зіставлення обсягу товарів, їх загальної вартості реалізації на даному ринку і виявлення чисельності потенційних споживачів цього товару, що проживають в районі розташування ринку. Визначити перспективний попит можна за допомогою прогнозів, за допомогою застосування різних методів прогнозування з урахуванням наявних тенденцій зміни попиту, дії різних факторів передбачуваних маркетингових зусиль у майбутньому. Оцінка еластичності попиту від ціни покаже ту максимальну ціну, товар за якою може бути ринком прийнятий при певному обсязі продажів.