Як визначити поріг рентабельності

Як визначити поріг рентабельності

Поріг рентабельності, або точка беззбитковості, являє собою виручку в такому розмірі, коли забезпечується повне покриття всіх витрат при прибутку, що дорівнює нулю. У точці беззбитковості виручка може змінюватися, що тягне за собою виникнення прибутку або збитку.

Інструкція

 1. Визначити поріг рентабельності можливо двома способами: аналітичним і графічним.

  При аналітичному способі обчислення цього показника слід дотримуватися наступної формули:

  Поріг рентабельності = Зпост / Коеф вал.маржі,

  Де Зпост — постійний витрати,

  Коеф вал. Маржі — коефіцієнт валової маржі.

  Вал. Маржа = В — Зпер,

  Де В — виручка,

  Зпер — змінні витрати.

  Коеф вал.маржі = Вал.маржа / В.
 2. З усіх перерахованих вище формул можна отримати одну повну для знаходження порога рентабельності:

  Поріг рентабельності = Зпост * В / (В-Зпер).
 3. За допомогою графіка поріг рентабельності знаходять так. На осі OY відзначте постійні витрати. Проведіть лінію постійних витрат, паралельно осі OX.
 4. На осі OX — обсяг продажів. Виберіть будь-яку точку на осі OX. Для обраного обсягу продажів розрахуйте величину постійних і змінних витрат. Побудуйте пряму, що задовольняє встановленому значенню.
 5. Знову відзначте для себе будь-яку точку обсягу продажів на осі OX. Для даного значення знайдіть суму виручки, також побудуйте пряму по цих значень.
 6. На графіку порогом рентабельності (точкою беззбитковості) і буде точка при перетині прямих, побудованих згідно з пунктом 4 і 5 цієї інструкції. Поріг рентабельності показує при якому значенні виручки і сукупних витрат прибуток у підприємства відсутня і дорівнює нулю.

Зверніть увагу

Зауважте, що чим вище обсяг продажів, тим менше постійних витрат припадає на одиницю продукції, а ось сума змінних витрат при цьому залишається незмінною.

Корисні поради

У разі отримання обсягу продажів менше порогової точки, підприємство зазнає збитків, коли ж обсяг продажів більше порогової точки, підприємство отримує прибуток.