Як визначити поточну ліквідність


 

Поточна ліквідність підприємства визначається відповідним коефіцієнтом, який також називається коефіцієнтом покриття. Для визначення необхідно використовувати дані бухгалтерського балансу за звітний період. Даний показник дозволяє визначити чи в змозі підприємство витримати швидкоплинні зміни ринку.Інструкція

  1. Визначте величину поточних активів підприємства. Для цього необхідно звернутися до бухгалтерського балансу за формою № 1 і відняти з рядка 290 «Оборотні активи» значення рядка 230 «Довгострокова дебіторська заборгованість» і рядки 220 «Заборгованість засновників по внесках до статутного капіталу». Якщо перераховані фактори не присутні на підприємстві, то достатньо взяти значення підсумку за розділом 2 балансу.
  2. Вичистіть суму поточних короткострокових зобов’язань організації. Для цього необхідно з рядка 690 бухгалтерського балансу за формою № 1, в якій відбивається підсумок по розділу 5, відняти резерви майбутніх витрат (рядок 650) і доходи майбутніх періодів (рядок 640). Також можна просто підсумувати рядки 610, 620 і 660.
  3. Розрахуйте коефіцієнт поточної ліквідності, який дорівнює відношенню поточних активів до поточних короткострокових зобов’язаннях.
  4. Знайдіть коефіцієнт поточної ліквідності без використання бухгалтерського балансу. Для цього необхідно обчислити суму грошових коштів організації, що знаходяться в касі і на розрахунковому рахунку, цінних паперів, дебіторської заборгованості та матеріальних запасів. Отриману величину розділіть на суму кредитом, позик і кредиторської заборгованості.
  5. Проаналізуйте отриману величину коефіцієнта покриття і охарактеризуйте поточну ліквідність підприємства. Чим більше цей коефіцієнт, тим вище показник платоспроможності організації. В залежності від галузі і сфери діяльності фірми оптимальним вважається, якщо ліквідність знаходиться в межах від 1 до 3. Більш низьке значення показує на високий фінансовий ризик, пов’язаний з неможливістю погашення поточних рахунків. Якщо ж коефіцієнт вище 3, то необхідно переглянути ставлення до структури капіталу, так як він використовується нераціонально.