Як визначити потужність струму

Як визначити потужність струму

Електрична потужність (Р) — фізична величина, що характеризує дію електричного струму. Вона показує, яку роботу (по перенесенню заряджених частинок) здійснює струм за одиницю часу. У Міжнародній системі одиниць потужність виражають у ватах, на честь англійського вченого Джеймса Уатта. (1Ваттт = 1Джоуль/секунда).

Інструкція

  1. Будь потужність — це швидкість виконання роботи, значить, і електричну — можна обчислити через роботу: Р = A / t. Виходячи з цієї формули, видно розрахунок одного Ватта: 1Ваттт = 1Джоуль/секунда. Знаючи, що електрична робота знаходиться за формулою А = UIt / t, і підставляючи цей вираз в початкову формулу потужності, провівши нескладну математичну операцію, виходить Р = UI. Приклад 1. Треба знайти потужність праски, який розрахований на 220 Вольт і працює в мережі з силою струму 0,3 А. Рішення такого завдання має вигляд: Р = UI = 220В * 0,3 А = 66Вт.
  2. Можна розрахувати електричну потужність, враховуючи величини, дані в законі Ома для ділянки кола. Закон Ома говорить: I = U / R, де U — напруга мережі, I — сила струму, R — опір провідника. Якщо замість сили струму I у формулу потужності P = UI підставити U / R, то вийде: P = U * U / R = U (в квадраті) / R. Приклад 2. Нехай треба знайти потужність праски, призначеного для мережі 220В, опір спіралі якого дорівнює 100 Ом. Знаходження потужності: P = U * U / R = 220В * 220В/100 Ом = 484 Вт
  3. Інший варіант розрахунку потужності за законом Ома, що має математичний запис: U = IR. Адже один і той же рівняння може мати різні види, при цьому абсолютно не змінюється його фізичний зміст. P = I * I * R = I (в квадраті) * R. Приклад 3. Нехай треба знайти потужність приладу опором 16 Ом, і силою струму 1 А. Тоді P = 1A * 1A * 16Ом = 16 Вт.

Джерела