Як визначити повну собівартість

Як визначити повну собівартість

Повна собівартість продукції враховує витрати на виробництво і реалізацію продукції, тому дане поняття використовується тільки при обчисленні товарної продукції. Визначення цієї величини використовується в плануванні та аналізі діяльності підприємства.

Інструкція

  1. Визначте загальновиробничі витрати підприємства, до яких належать витрати на обслуговування основних і додаткових виробництв компанії. Врахуйте витрати на утримання та експлуатації устаткування і машин, розрахуйте амортизаційні відрахування.
  2. Визначте витрати на ремонт основних фондів та іншого майна підприємства, які задіяно у виробництві. Підрахуйте витрати на страхування, опалення, зміст та освітлення приміщень. Внесіть в розрахунок суму орендної плати за обладнання і приміщення, якщо такі є. Розрахуйте заробітну плату працівників, які задіяні у виробництві продукції, а також величину відрахувань у різні фонди.
  3. Обчисліть суму загальногосподарських витрат, які пов’язані з витратами на управління. Підсумуйте витрати на адміністративно-управлінські потреби; зміст загальногосподарського персоналу, який не задіяний у виробничому процесі; ремонт та амортизацію основних засобів загальногосподарського призначення. Врахуйте витрати на аудиторські, інформаційні, консультаційні та інші послуги.
  4. Розрахуйте виробничу собівартість товарної продукції, яка утворюється підсумовуванням загальновиробничих і загальногосподарських витрат з урахуванням змін по залишках незавершеного виробництва. Якщо був зафіксований приріст, то необхідно віднімати, в іншому випадку додавати витрати.
  5. Додайте до виробничої собівартості позавиробничі витрати. До останніх витрат належать витрати на упаковку, зберігання, транспортування, комісійні збори, деякі податок, складські послуги та інші витрати. Врахуйте також надзвичайні та форс-мажорні ситуації. Таким чином буде визначена повна собівартість товарної продукції.