Як визначити прибутковість облігації

Як визначити прибутковість облігації

Облігації являють собою боргові цінні папери. Облігація засвідчує відносини позики між власником цінного паперу, що є кредитором, і організацією, яка випустила облігацію (позичальником). Будучи об’єктом інвестування, облігація може приносити її власникові певний дохід. Для визначення прибутковості облігації існують спеціальні методи розрахунку.

Інструкція

 1. Оцініть купонний дохід по облігації. Він складається з періодичних виплат у формі постійних платежів протягом певної кількості років. Розмір купонного доходу визначається фінансовою надійністю організації, яка випустила цінний папір. Чим вище надійність організації-емітента, тим нижче відсоток. Купонні виплати можуть мати фіксовану ставку, можуть індексуватися або виплачуватися разом з основною сумою при погашенні облігації.
 2. Оцініть можливість отримання доходу від зміни вартості облігації. Такий дохід по облігації являє собою різницю між ціною купівлі та ціною продажу за певний період. Даний вид доходу має сенс, якщо ви купуєте облігацію з дисконтом (за ціною нижче номінальної).
 3. Розгляньте можливість отримання доходу від реінвестування отриманих від облігації відсотків. Такий вид доходу має значення, якщо ви розраховуєте придбати довгострокові облігації.
 4. Для точної оцінки прибутковості облігації використовуйте відносний показник, що виражає дохід на одиницю витрат. Розрізняють поточну та кінцеву прибутковість по облігаціях.
 5. Розрахуйте поточну прибутковість облігації, який відображає поточний річний дохід за цінним папером щодо витрат на її придбання. Розрахунок здійснюється за такою формулою:

  Д1 = (С1 + К) * 100%;

  де Д1 — поточна прибутковість;

  С1 — сума доходів;

  К — курс покупки облігації.
 6. Розрахуйте кінцеву прибутковість, яка враховує зміну вартості облігації.

  Д2 = ((С2 + Д) / (К * Т)) * 100%;

  де

  Д2 — повна дохідність облігації;

  С2 — сума сукупного доходу,

  Д — дисконт, тобто зміна вартості облігації;

  К — курс покупки облігації,

  Т — період володіння облігацією (кількість років).
 7. При оцінці прибутковості облігації враховуйте також податки і рівень інфляції.