Як визначити прибуток або збиток на підприємстві


 

Діяльність підприємств спрямована на отримання прибутку, яка характеризує ефективність управлінської політики керівництва. Щоб правильно оцінити фінансовий результат, необхідний ретельний бухгалтерський облік доходів і витрат, на підставі якого можна судити про прибутковість або збитковість організації.Вам знадобиться

— бухгалтерський баланс (форма № 1);
- Звіт про прибутки і збитки (форма № 2).

Інструкція

  1. Узагальнені підсумки фінансово-господарської діяльності підприємства містяться в бухгалтерській звітності: у формі № 1 балансу вказана загальна сума накопиченої прибутку або непокритого збитку на початок і кінець звітного періоду, а в формі № 2 — звіті про прибутки і збитки — розшифровані вихідні дані для формування фінансового результату. Крім того, за формою № 2 можна простежити всі види прибутку (валовий, від продажу, до оподаткування, чистий) і визначити рентабельність організації.
  2. Порівняйте дані з рядка 1370 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» форми № 1 бухгалтерського балансу між собою: перевищення показника на звітну дату над значенням на початок року говорить про прибуткової діяльності підприємства протягом звітного періоду. Але аналіз на окремо взяту дату не відображає реальної картини, тому для визначення прибутковості розгляньте дані як мінімум за 1 рік, тобто за 5 звітних дат.
  3. Постійне зростання значення нерозподіленого прибутку свідчить про грамотне управління доходами та витратами. Зниження показника означає збиток, навіть якщо він виражений позитивним числом. Разом з тим, якщо на початок аналізованого періоду значення в рядку 1370 негативне, але протягом року прагне до нуля і вище, можна говорити про поступовий вихід підприємства з кризи і прибуткової діяльності.
  4. Основна інформація про прибутки і збитки компанії міститься в однойменному звіті. Оцініть загальний фінансовий результат по рядку 2400 «Чистий прибуток (збиток)». Окремий показник свідчить про підсумок фінансово-господарської діяльності на звітну дату, тому висновки робіть за значеннями декількох періодів, тобто в динаміці.
  5. Для узагальнення інформації складіть агрегований звіт про прибутки і збитки у формі таблиці: у вертикальній області значень перерахуйте рядки звіту, в горизонтальній — аналізовані дати. Якщо за підсумками якого з розглянутих часових відрізків відзначається зниження показника, проаналізуйте формування прибутку на кожному етапі, щоб знайти джерело виникнення збитку.
  6. Щоб визначити валовий прибуток, відніміть собівартість продажів із суми доходу від основної діяльності — виручки від реалізації товарів, продукції, послуг, робіт без ПДВ. Потім розрахуйте показник прибутку від продажів, зменшивши валовий прибуток на підсумкові суми комерційних і управлінських витрат.
  7. Далі оціните інші доходи, в тому числі від участі в інших організаціях, наприклад дочірніх компаніях, і відсотки, що приєднуються до отримання. Додайте їх суму до значення прибутку від продажів, а потім відніміть відсотки до сплати та інші витрати — ви отримаєте прибуток до оподаткування.
  8. Щоб отримати значення чистого прибутку або збитку, розрахуйте і відніміть з прибутку до оподаткування поточний податок на прибуток, податкові санкції, а в разі необхідності відобразіть зміни постійних податкових активів і зобов’язань.