Як визначити прибуток до оподаткування

Як визначити прибуток до оподаткування

Аналіз фінансових результатів діяльності організації починається зі складання бухгалтерської звітності про прибутки і збитки за формою № 2. У ній відбивається склад, структура та динаміка показників прибутку. Однією з головних велич даного звіту є прибуток до оподаткування. Вона являє собою прибуток підприємства від продажів, відкориговану на суми внереалізованних і операційних доходів і витрат.

Інструкція

  1. Визначте величину операційних доходів і витрат підприємства. Вони складаються з прибутку або збитків, які понесла компанія: від плати за тимчасове користування активами підприємства; за використання прав на патенти, промислових зразки та інші види інтелектуальної власності; від участі інших підприємств у статутних капіталах, у тому числі доходи і відсотки з цінних паперів ; від реалізації основних засобів та активів, за виключення грошових коштів, товарів та продукції; від отримання відсотків за позиками, кредитами та депозитами, отриманими і виданими при співпраці з іншими підприємствами і кредитними організаціями.
  2. Розрахуйте величину внереалізованних витрат і доходів. До них відносяться: штрафи, неустойки, пені за порушення умов угод; прибуток або збитки минулих років, виявлені в поточному звітному періоді; відшкодування завданих підприємству збитків; дебіторська, кредиторська і депонентська заборгованість з терміном позовної давності; курсові різниці; величина уцінки або дооцінки активів, крім необоротних активів.
  3. Порахуйте отриманий підприємством за звітний період прибуток або збиток від продажів. Внесіть дані у форму № 2 «Звіт про фінансові результати». У рядку 050 вказується прибуток від продажів, у рядку 060 — відсотки до отримання, в рядку 070 — відсотки до сплати, в рядку 080 — доходи від участі інших організаціях, у рядку 090 — інші доходи, а в рядку 100 — інші витрати.
  4. Відобразіть в рядку 140 звітності величину розрахованої прибутку до оподаткування. Для цього до величини рядка 050 необхідно додати рядки 090, 060 і 080, після чого відніміть показники рядків 070 і 100. Отримане значення має збігатися з величиною, сформованої на субрахунку звітності 99 «Фінансові результати діяльності до оподаткування».