Як визначити прибуток від продажів

Як визначити прибуток від продажів

Прибутком називають позитивний фінансовий результат організації, тобто коли доходи перевищують витрати. В іншому випадку, мова йде про збитки. Важливо не плутати поняття прибутку і доходу. Останнє — це економічна вигода до вирахування витрат.

Інструкція

 1. У бухгалтерській системі на підприємстві використовуються наступні показники прибутку: прибуток від продажу, реалізації, валовий прибуток, прибуток до оподаткування та чистий прибуток.
 2. Прибуток від продажів можна розрахувати за формулою Ппродаж = Пвал — КР — УР. Тут Пвал — це валовий прибуток, КР — комерційні витрати, УР — управлінські витрати.
 3. Нам знадобиться валовий прибуток, який можна розрахувати за формулою П вал = В — Срп, де Срп — собівартість реалізованої продукції, а В — це виручка від реалізації товарів або послуг. Срп включає в себе лише витрати, пов’язані безпосередньо з реалізацією продукції. Як видно з першої формули, комерційні та управлінські витрати враховуються окремо.
 4. Розрахуємо спочатку валовий прибуток, а потім з її допомогою прибуток від продажів на прикладі. Підприємство у звітному кварталі реалізувало 300 виробів за ціною 50 тисяч рублів за штуку. Собівартість одиниці продукції склала 25 тисяч рублів. Управлінські витрати в звітному кварталі склали 2 млн 100 тисяч рублів. Комерційні витрати склали 900 тисяч рублів. Розраховуємо валовий прибуток:

  Пвал = 300 * 50 тис руб. — 300 * 25тис руб. = 7 млн ​​500 тис руб.
 5. Використовуючи отриману в попередньому кроці цифру розрахуємо прибуток від продажів:

  Ппродаж = 7 млн ​​500 тис руб. — 2 млн 100 тис руб. — 900 тис руб. = 4 млн 500 тис руб.
 6. Після цього підприємство формує прибуток до оподаткування, яка розраховується за формулою Пдон = Продажу + ПД — ПР, де ПД — інші доходи, а ПР — інші витрати.
 7. Потім розраховується чистий прибуток:

  Пчіс = Пдон + ВОНА-ТНП — ВОНО

  В останній формулі ВОНА — це відкладений податковий актив, ТНП — поточний податок на прибуток, а ВПЗ — відстрочене податкове зобов’язання.