Як визначити природний приріст


 

Оцінка демографічної ситуації в країні є основою для прогнозування потреб і трудових ресурсів суспільства і, як наслідок, обсягів виробництва для задоволення потреб населення. Для повноти аналізу необхідно визначити природний і міграційний приріст і підсумувати ці величини.


Інструкція

 1. Для аналізу демографічної ситуації в країні використовуються абсолютні та відносні величини двох видів приросту: механічного (міграційного) і природного. Другий показник характеризує різницю між числом народжених і померлих громадян за певний період часу.
    
 2. Для того, щоб дані були максимально коректними, застосовуються статистичні методи, що дозволяють відстежувати найменші зміни. Ці методи включають в себе контроль народжуваності і смертності, який здійснюється спеціальними органами. Дані для цього надходять з пологових будинків і лікарень і мають документальну основу.
    
 3. Якщо число народжених за певний період перевищує число померлих, то говорять про розширеному відтворенні населення. Якщо вони приблизно однакові, це просте відтворення. Якщо ж різниця між ними негативна, то воно звужене, що свідчить про демографічний спад і вимагає введення екстрених заходів по стимулюванню народжуваності.
    
 4. Абсолютна оцінка природного приросту полягає в обчисленні арифметичної різниці між обсягом відтворення на кінець і початок періоду, який може бути будь-яким календарним проміжком, від місяця до 5 років (короткостроковий аналіз) до десятиліть: від 5 до 100 років (довгостроковий аналіз).
    
 5. Наприклад, нехай за місяць кількість народжених склало 155 000 чоловік, а число померлих — 153 000. Тоді в наявності природний приріст в 2000 жителів. Це можна вважати простим відтворенням, оскільки різниця невелика в порівнянні з обома величинами.
    
 6. Відносна оцінка природного приросту здійснюється шляхом обчислення коефіцієнтів. При цьому абсолютну величину відносять до загального числа жителів. Таким чином, виходить якась величина, яка може бути виражена у відсотках. Наприклад: на початок року населення країни становить 50 млн людей. За рік народилося 1 млн осіб, а померло 850 000 жителів. Абсолютний показник природного приросту в цьому випадку дорівнює 150 000, а відносний — (150 000/50000000) • 100% = 0,3%.