Як визначити прямокутні координати точок


 

Прямокутної або ортогональної системою координат називають набір взаємно перпендикулярних координатних осей. У двомірному — плоскому — просторі таких осей дві, в тривимірному — об’ємному — три. Теоретично можна уявити собі будь-яку кількість вимірювань. Крім самих осей важливим елементом системи є одиничний відрізок кожної з них — він задає масштаб одиниць, в яких вимірюються координати будь-якої точки в просторі.Вам знадобиться

Креслення, олівець, лінійка.

Інструкція

  1. Якщо точка поставлена ​​на кресленні, на якому є і координатна сітка або хоча б координатні осі з зазначеними на них одиничними відрізками, для визначення її координат проведіть пару допоміжних відрізків. Один з них повинен бути паралельний осі абсцис, починатися в точці, координати якої визначаються, а закінчуватися на осі ординат. Віссю абсцис зазвичай називають горизонтально розташовану вісь зі зростаючими зліва направо значеннями — її позначають буквою X. Вісь ординат перпендикулярна їй і направлена ​​від нижнього краю аркуша до верхнього — її позначають буквою Y.
  2. Виміряйте довжину проведеного горизонтального допоміжного відрізка. Далеко не завжди поділу системи координат співпадають з їх довжиною в сантиметрах, тому вимірювати довжини слід в тих одиницях, які задані одиничними відрізками на координатних осях. Якщо точка розташована ліворуч від вертикальної осі, виміряну величину треба вважати негативною. Довжина цього паралельного осі X відрізка з урахуванням знака визначає першу координату точки — абсциссу.
  3. Проведено другий допоміжний відрізок. Він повинен бути паралельний осі ординат, починатися в вимірюваної точці і закінчуватися на осі абсцис. Визначте його довжину за тими ж правилами, що і в попередньому кроці. Отримана величина дасть друга координата точки — ординату. Якщо точка розташована нижче горизонтальної осі, перед цією величиною потрібно поставити мінус. Отримавши пару значень, ви визначите прямокутні координати точки в двомірної декартовій системі. Наприклад, якщо для деякої точки A виміряні величини вздовж осей X і Y рівні 5,7 і 8,1 відповідно, її прямокутні координати можна записати так: A (5,7; 8,1).
  4. У тривимірної прямокутній системі координат до абсцис і ординат додається третя вісь — вісь аплікат. Вона зазвичай позначається буквою Z, а в наборі чисел задають положення точки в просторі стоїть на третій позиції — наприклад, A (5,7; 8,1; 1,1).