Як визначити прямокутні координати

Як визначити прямокутні координати

При вирішенні топографічних, фізичних і математичних задач часто потрібно визначити прямокутні координати об’єкта або точки. Декартовими прямокутними координатами точки, розташованої на площині, називаються відстані між цією точкою та двома взаємно перпендикулярними прямими. Якщо ж точка знаходиться в просторі, то відстані вимірюються до трьох взаємно перпендикулярних площин.

Вам знадобиться

- Лінійка;
- Циркуль;
- Креслярський трикутник з прямим кутом.

Інструкція

 1. Для визначення прямокутних координат точки на площині, опустіть перпендикуляри з цієї точки на осі координат. Як правило осі координат розташовують і позначають таким чином:

  • вісь абсцис розташована горизонтально, спрямована вправо, позначається як ОХ;

  • вісь ординат розташована вертикально, спрямована вгору, позначається як ОY.

  Відстані від точок перетину перпендикулярів до початку координат є координатами точки на площині. Точка перетину перпендикуляра з віссю ОХ називається абсцисою і позначається через х, а точка перетину перпендикуляра з віссю ОY називається ординатою і позначається зазвичай через y.
 2. Щоб визначити прямокутні координати точки в просторі, проведіть пе перпендикуляри на три осі координат. Зазвичай ці осі мають таке розташування та позначення:

  • вісь абсцис розташована перпендикулярно площині рисунка, спрямована до спостерігача і позначається як ОХ;

  • вісь ординат розташована вертикально, спрямована вгору і позначається як ОY;

  • вісь аплікат розташована вертикально, спрямована вгору і позначається як ОZ.

  Для визначення відповідної координати потрібно, як і в першому пункті, провести до кожної з координатної осей перпендикуляр. Потім виміряти відстань від точки перетину перпендикуляра з відповідною віссю до початку координат.
 3. Щоб визначити прямокутні координати на топографічній карті:

  • визначте квадрат, в якому знаходиться точка;

  • по південній стороні цього квадрата знайдіть і запишіть повне значення абсциси (х) в кілометрах;

  • циркулем, лінійкою або коордінатомером виміряйте відстань по перпендикуляру від точки на карті до цієї координатної лінії і додайте його до абсциссе (відстань вимірюється в метрах).

  Обчислення ординати точки на топографічній карті проводиться аналогічно — тільки замість південного боку квадрата використовується західна сторона.