Як визначити радіус кола

Як визначити радіус кола

Коло — це плоска геометрична фігура, всі точки якої знаходяться на однаковому ненулевом відстані від точки, що позначає центр цього кола. Ця відстань називається радіусом, а довжина його дорівнює половині діаметра — відрізка прямої, що сполучає дві точки кола і проходить через його центр. Радіус можна визначити не тільки знаючи діаметр, а й по деяких інших параметрах кола.

Інструкція

  1. Якщо відома довжина кола (L), її радіус (r) буде визначатися співвідношенням довжини кола до подвоєному числу Пі: r = L / (2 * π). Наприклад, якщо відома довжина кола становить п’ять метрів, радіус можна визначити так: 5 / (2 * 3,14) = 5 / 6, 28 = 79,62 сантиметра.
  2. Якщо відома площа круга (S), радіус (r) можна визначити як квадратний корінь із співвідношення площі і числа Пі: r = √ (S / π). Наприклад, якщо площа кола становить п’ять квадратних метрів, радіус можна обчислити так: √ (5 / 3, 14) = √ 1,59 = 1,26 метра.
  3. Якщо відомі довжини сторін (a і b) вписаного в коло прямокутника, радіус кола (r) буде визначатися як половина діагоналі цього прямокутника. А оскільки довжиною діагоналі, згідно теоремі Піфагора, можна вважати квадратний корінь з суми довжин сторін, зведених у квадрат, радіус буде дорівнює половині цієї величини: r = 0.5 * √ (a ² + b ²). Наприклад, якщо довжини відомих сторін дорівнюють двом і чотирьом метрам, довжину радіуса можна визначити так: 0.5 * √ (2 ² + 4 ²) = 0.5 * 20 = √ 0.5 * 4.47 = 2,24 метра.
  4. Практичні обчислення можна виробляти, наприклад, в стандартному калькуляторі операційної системи Windows. Посилання на його запуск поміщена в один з підрозділів головного меню на кнопці «Пуск». Розкривши його, клацніть пункт «Усі програми», потім пункт «Стандартні», потім пункт «Службові» і нарешті, пункт «Калькулятор». Альтернативний спосіб — скористатися діалогом запуску програм, що відкривається натисканням клавіші WIN + R. У цьому діалозі треба ввести команду calc і натиснути кнопку «OK».