Як визначити реальний валютний курс


 

Під реальним валютним курсом розуміють відношення вартості певної еталонної кошика товарів до вартості такого ж набору товарів у вітчизняній економіці. При цьому обидві вартості повинні бути виражені в єдиній валюті. Незважаючи на відмінності у підходах до визначення рівноважного реального курсу валюти, цей показник досить точно відображає стан справ в економіці держави.Інструкція

 1. Використовуйте для визначення реального валютного курсу формулу:
  Q = (P ‘x S) / P, де
  P ‘- вартість базової корзини за кордоном в одиницях відповідної валюти;
  S — курс іноземної валюти;
  P — вартість базової кошика товарів у вітчизняній економіці;
  х — знак множення;
  / — Знак ділення.

  Зверніть увагу, що реальний валютний курс тут виражається в безрозмірною величиною, тому більш інформативний, ніж номінальний курс.
      


 2. Використовуйте макроекономічний підхід до визначення реального валютного курсу, щоб усунути залежність показників від обсягу грошової маси в країні і рівня цін. В основі макроекономічного підходу лежить всебічна оцінка зміни технологій виробництва, попиту та світового оточення держави.
 3. При наявності даних про рух капіталу, що переміщаються з однієї країни в іншу, застосуйте підхід на основі платіжного балансу. Експортно-імпортні потоки зустрічаються на валютному ринку, що призводить до формування реального валютного курсу. Проведіть аналіз накопичення іноземних активів в ході коливань номінального курсу валюти.
 4. Розрахуйте реальний валютний курс, використовуючи коливання прибутковості виробництва в галузях торгованих товарів. Характеристики виробництва в цьому секторі сильно впливають на реальний валютний курс. Високі показники свідчать про розвиненому виробництві, низький реальний валютний курс характерний для найбільш розвинених країн.
 5. Оцініть вплив отриманого показника на конкурентоспроможність вітчизняних товарів. Якщо реальний курс іноземної валюти високий, а вітчизняна валюта слабка, це веде до стимулювання експорту товарів з країни. Таке положення також веде до зменшення імпорту та зниження добробуту споживачів.

Зверніть увагу

При обчисленні реального валютного курсу виникають складнощі, пов’язані з тим, що набори товарів, які входять до споживчого кошика, відрізняються в різних країнах. До всього іншого, може істотно відрізнятися і якість таких товарів.