Як визначити рентабельність активів

Як визначити рентабельність активів

Результати господарської діяльності будь-якої фірми необхідно аналізувати. Як правило, економічний аналіз діяльності здійснюється після закінчення звітного періоду, коли сформований бухгалтерський баланс. Одним з показників економічної ефективності діяльності підприємства є рентабельність.

Вам знадобиться

1. Бухгалтерська звітність за аналізований період:
- Бухгалтерський баланс (форма № 1 квартальної бухгалтерської звітності);
- Звіт про фінансові результати (форма № 2 квартальної бухгалтерської звітності).
2. Формула для розрахунку рентабельності активів підприємства:
Ra = P / A х 100%, де:
- Ra — рентабельність активів,%;
- P — чистий прибуток за аналізований період, тис. грн.;
- А — середня величина активів підприємства за період, тис. грн.

Інструкція

  1. Щоб проаналізувати ефективність використання активів (капіталу) підприємства, розраховують показник рентабельності активів. Рентабельність активів показує величину прибутку, що припадає на кожний рубль вартості активів (капіталу) підприємства. Рентабельність активів вважається нормальною при величині показника 18-20%.
  2. Визначте суму чистого прибутку підприємства за аналізований період. Суму чистого прибутку підприємства візьміть за даними «Звіту про фінансові результати» (рядок 190).
  3. Розрахуйте середню величину активів підприємства за аналізований період. Для цього складіть підсумки активу бухгалтерського балансу на початок і кінець звітного періоду (дані рядка 300). Отриману суму активів поділіть на 2. Так ви розрахуєте середню вартість активів підприємства за період.
  4. Розрахуйте рентабельність активів підприємства наступним чином. Розділіть суму чистого прибутку підприємства на розраховану середню вартість активів підприємства. Помноживши отриманий коефіцієнт на 100%, отримаєте рентабельність активів підприємства за аналізований період.

Зверніть увагу

Чим вище прибуток підприємства, віддача позаоборотних активів і швидкість обороту оборотних коштів, тим вище буде рентабельність і нижче загальні витрати на вироблену продукцію.

Корисні поради

Розрахуйте показники рентабельності активів за кілька періодів. Проаналізуйте динаміку показників, визначте, які фактори вплинули на її зміну.