Як визначити рентабельність ціни

Як визначити рентабельність ціни

На відміну від прибутку, що показує підсумок підприємницької діяльності, рентабельність характеризує ефективність цієї діяльності. Рентабельністю є відносна величина, яка виражає прибутковість підприємства. У ринковій економіці є система показників рентабельності, її ціна на продукцію розраховується за окремими видами продукції і по всій реалізованої продукції.

Інструкція

  1. Рентабельність всієї продукції можна визначити за процентним співвідношенням прибутку від реалізації товару до витрат на виробництво і реалізацію. Або ж за співвідношенням чистого прибутку до виручки. Результат дає уявлення про ефективність витрат підприємства в поточному часу і ступеня прибутковості від реалізації продукції.
  2. Рентабельність окремих видів товару залежить від повної собівартості та ціни, а визначається як процентне співвідношення вартості реалізації одиниці продукції за мінусом повної собівартості до, знову ж таки, собівартості одиниці даної продукції.
  3. Підвищення рентабельності досягається за допомогою збільшення суми прибутку і шляхом зниження виробничих фондів. З точки зору використання виробничого потенціалу компанії, аналіз рентабельності має величезне значення для комплексної характеристики діяльності.
  4. Підприємства, що виготовляють продукцію, самостійно визначають розмір рентабельності та ціну продукції, виключення становлять лише деякі види діяльності: надання ритуальних послуг, різні види перевезень. За цими видами діяльності державні органи встановили граничні рівні рентабельності.
  5. При встановленні рівня цін в умовах ринку підприємства змушені орієнтуватися на ринкові ціни в тому випадку, якщо виробник не є монополістом. Тому можливості у визначенні величини рентабельності обмежені.
  6. Щоб збільшити кількість виробленої та реалізованої продукції, необхідно в ціну закладати низьку рентабельність, тоді рівень ціни буде менше, ніж у конкурентів. І в такому випадку підприємство-виробник отримує додаткову перевагу на ринку, і зростання збуту різко збільшується. Та й при збільшенні масштабу діяльності знижується середня собівартість завдяки розподілу постійних витрат на збільшену кількість виробів. У підсумку велика маса прибутку утворюється за рахунок більш швидкої оборотності коштів.

Зверніть увагу

До зниження рентабельності призводить невиконання поставленого з прибутку плану та збільшення виробничих фондів.

Корисні поради

Найскладнішим моментом під час ціноутворення є обгрунтування та визначення рентабельності продукції, яка закладається в ціну виробу. З одного боку, рентабельність повинна забезпечити компанії бажаний розмір прибутку, а з іншого — дозволити виступити на ринку повноправним учасником.