Як визначити рентабельність капіталу


 

Відносні показники рентабельності характеризують економічну ефективність використання того чи іншого ресурсу. Основною величиною, що бере участь в обчисленнях кожного з них, є сума чистого прибутку. Наприклад, щоб визначити рентабельність капіталу, потрібно розрахувати співвідношення її значення до величини власного, застосованого або позикового капіталу.


Вам знадобиться

— баланс компанії.

Інструкція

 1. Капітал компанії складається з грошових коштів, вкладених засновниками, і сторонніх інвестицій. Для власників і інвесторів найбільший інтерес представляє одержання дивідендів. Таким чином, можна розділити два поняття: прибуток самої фірми, тобто дохід від реалізації продукції, і прибуток учасників капіталу.
    
 2. Щоб порахувати, наскільки ефективними можуть бути вкладення, потрібно визначити рентабельність капіталу. Існує кілька подібних показників, у міжнародній системі позначень вони представлені як ROE, ROСE і ROIС по початкових буквах англійських слів. Незважаючи на деякі відмінності, в основі розрахунку кожного з них лежить величина чистого прибутку.
    
 3. Власний капітал — це сукупність грошових коштів і матеріальних активів, призначених для здійснення основної господарської діяльності підприємства. Коли говорять про ринкову вартість всієї компанії, мають на увазі саме цю величину. Щоб визначити рентабельність власного капіталу, тобто показник ROE (Return on equity), скористайтеся формулою:
  ROE = ЧП / СК * 100%, де ЧП — чистий прибуток, СК — середньорічне значення власного капіталу.
    
 4. Позитивна динаміка власного капіталу характеризує здатність підприємства утримувати фінансову рівновагу тільки за рахунок внутрішніх коштів. І крім того, ефективно вкладати частину чистого прибутку, що залишається після покриття всіх видів витрат, що складають собівартість реалізованої продукції. В іншому випадку слід вдатися до допомоги сторонніх інвесторів.
    
 5. Показник ROIС (Return on invested capital) вважається за аналогічною схемою, проте в знаменнику стоїть величина, що перевищує власний капітал на суму зовнішніх інвестицій. Майте на увазі, що враховуються тільки вкладення безпосередньо в основну діяльність, тобто у виробництво товару або послуги. Це стосується і чистого прибутку, яка вважається тільки від реалізації цієї продукції:
  ROIС = ПП / ІК * 100%, де ІК — середньорічна сумарне значення власного і позикового капіталу.
    
 6. Якщо вам потрібно оцінити привабливість того чи іншого проекту для потенційних інвесторів, використовуйте показник застосованого капіталу ROСE (Return on capital employed):
  ROСE = (ЧП — ДІ) / ІК * 100%, де ДІ — дивіденди інвесторам за підсумками фінансового періоду.
  Неважко побачити, що при відсутності позикового капіталу показник ROСE дорівнює ROE.

Зверніть увагу

Середньорічна значення капіталу розраховується за даними бухгалтерського балансу як напівсума обсягу чистих активів на початок і кінець звітного періоду.