Як визначити рентабельність продукції

Як визначити рентабельність продукції

Рентабельність дозволяє визначити, яка продукція була найбільш прибутковою, тобто найвигідніше для виробництва. Також, необхідно враховувати, що собівартість на основі рівноважних цін, повинна відповідати затратам виробництва. За умов адміністративно-командної економіки, де ціни визначаються вольовим (суб’єктивним) шляхом, як і цільові витрати підприємства, собівартість, не відображає стан економіки, а в слідстві, неможливо було розрахувати фактичну рентабельність продукції.

Інструкція

 1. Рентабельність продукції може бути в трьох варіантах: рентабельність товарної продукції, реалізованої продукції й окремого виробу. Рентабельність товарної продукції можна визначити показником витрат на грошову одиницю товарної продукції або його зворотною величиною.

  Формула:

  (Т-С) / Т * 100, де Т — це товарна продукція підприємства в оптових цінах; С — це повна собівартість товарної продукції.

  Існує класична формула для визначення рентабельності товарної продукції:

  (Т-С) / С * 100.

  Рентабельність реалізованої продукції представляє собою відношення прибутку від реалізації випущеної продукції до її собівартості в повному обсязі.

  Рентабельність виробу являє собою відношення прибутку на одиницю виробленого вироби до собівартості цього виробу. Прибуток по виробу можна знайти з різниці між оптовою ціною виробу і собівартістю.
 2. Рентабельність продукції (її ще називають нормою прибутку) — це відношення прибутку (її загальної суми) до реалізації продукції (відносної величини прибутку, що доводиться тільки на 1 рубль поточних витрат) і витрат виробництва.
 3. За допомогою рентабельності продукції оцінюють саму ефективність виробництва конкретних видів виробів, при цьому рентабельність виробництва, або загальна, балансова рентабельність, в цілому служить показником ефективності роботи компанії (галузі).
 4. Рентабельність продукції (послуг чи робіт) можна визначити по організації в цілому або по окремих видах продукції. За допомогою рентабельності продукції можна визначити чи можливо по окремих видах знизити собівартість. Також можна прорахувати планову рентабельність, якщо підприємство хоче запровадити якийсь новий продукт.
 5. Для того, щоб знайти рентабельність продукції як показник ефективності всіх витрат на виробництво продукції або збут, слід скористатися наступною формулою:

  Прибуток від збуту продукції: на Повну собівартість продукції * 100% = Рентабельність.