Як визначити рентабельність виробництва


 

Будь-яке комерційне підприємство існує для однієї мети — отримання прибутку. Однак отримання позитивного результату не показує ефективності функціонування підприємства. Більш інформативною є рентабельність.



Інструкція

  1. Фактична сума чистого прибутку не говорить про те, чи гарний це результат при поточній вартості основних фондів і витрат. Рентабельність — обчислюваний відносний показник, що виражає у відсотках ефективність використання грошових активів як підприємства в цілому, так і за окремими складовими. Його фактичне значення являє собою ключову роль при вирішенні основних питань функціонування підприємства: як про обсяги постійних і змінних витрат, так і про ціноутворення.
  2. Термін «рентабельність» може застосовуватися до різних складових. Основними показниками є загальна рентабельність, рентабельність оборотних активів, основних засобів, використання персоналу, власного капіталу, активів, продажів, виробництва, основних засобів, продукції, виробничих фондів, фінансових вкладень. Формули для обчислення цих показників мають схожу логіку, але відрізняються сумами, складовими дільник і ділене дробу у формулі. Визначте, ефективність яких коштів необхідно з’ясувати. Знайдіть в пошуковій системі формулу цікавить вас показника.
  3. Вивчіть, які показники використовуються у формулі. Знайдіть в пошуковій системі точні статті і їх складові. З високою точністю зберіть відомості про цікавлять цифрах діяльності вашого підприємства на підставі документів про фінансові результати діяльності та вартості основних і обігових коштів. Порахуйте за відповідною формулою показник рентабельності.
  4. Умовно вважається, що норма загальної рентабельності підприємства повинна становити не менше двадцяти відсотків. Багато в чому це залежить від крупності підприємства. Для стійкого становища і подальшого розвитку середнього та малого бізнесу цей показник вищий і становить не менше сорока п’яти відсотків.
  5. Рентабельність виробництва має сенс обчислювати в динаміці, розглядаючи показники за місяць, квартал і півріччя. Порівнюйте показники різних періодів і ведіть динамічний ряд показників для поліпшення якості аналітичного аналізу.
  6. Варто зауважити, що питання виміру рентабельності складний і багатогранний для викладу в настільки короткій статті. Приступайте до серйозних розрахунками тільки після вивчення професійної літератури з економіки підприємства та аналізу господарської діяльності.