Як визначити ревізію

Як визначити ревізію

Ревізія є одним з методів фінансового контролю, який дозволяє перевірити законність і обгрунтованість скоєних на підприємстві господарських операцій. У процесі ревізії вивчається правильність оформлення бухгалтерської звітності та правомірність дій працівників організації, відповідальних за її складання.

Інструкція

  1. Пам’ятайте, що процедура ревізії жорстко регламентована законодавством. Її проведення може бути несподіваним для осіб, що перевіряються, а значить, завдяки ревізії, можна отримати максимально об’єктивні відомості про діяльність підприємства. Ревізія проводиться швидко, в іншому випадку ви можете зіткнутися з укриттям порушень в роботі фірми. Інформація, отримана в ході ревізії, є конфіденційною, а значить, не підлягає розголошенню і повинна зберігатися в таємниці.
  2. Врахуйте, що існує кілька видів ревізій. За змістом вони діляться на документальні і фактичні. Під час документальної ревізії вам доведеться перевіряти різні фінансові документи: рахунки-фактури, чеки, накладні, кошториси, звіти і т.д. Якщо вам необхідно перевірити фактичну наявність цінностей, то мова йде про фактичну ревізії. При цьому виді ревізії організується інвентаризація, перевіряється стан складів, підбиваються підрахунки і зважування товароматеріальних цінностей.
  3. Ви можете заздалегідь повідомити про майбутню перевірку керівнику організації. У цьому випадку має місце планова ревізія. При необхідності проводяться позапланові ревізії. Як правило, це робиться у випадку надходження сигналів про порушення фінансової дисципліни, що вимагають негайного розгляду.
  4. Крім того, існують фронтальні і вибіркові ревізії. При фронтальній ревізії вам слід перевіряти всю звітність фірми за певний період. Вибіркова ревізія являє собою перевірку діяльності підприємства за якийсь певний, як правило, короткий період часу.
  5. Пам’ятайте, що в залежності від обсягу перевіряється діяльності ревізії бувають комплексні, при яких перевіряється фінансова діяльність підприємства в різних областях, і тематичні, коли обстежується якась одна сфера діяльності (наприклад, правильність нарахування та сплати податків).