Як визначити результат реалізації

Як визначити результат реалізації

Для відображення господарських операція виробничих підприємств, спрямованих на випуск і реалізацію готової продукції, у бухгалтерському обліку використовується фінансовий результат від реалізації товару. Дана величина визначається щомісяця на підставі документів, які підтверджують факт реалізації.

Інструкція

  1. Використовуйте рахунок 90 «Продажі» для узагальнення всієї інформації про реалізованої продукції і подальшого визначення фінансового результату. На кредиті рахунку необхідно відображати виручку від реалізації за відпускними цінами, а на дебеті — виробничу собівартість реалізованої продукції, вартість тари, комерційні витрати, акцизи, податок на додану вартість та інші витрати підприємства. У підсумку за дебетом збирається інформація по повної фактичної собівартості товару з податками та відрахуваннями, а по кредиту — суми, оплачувані покупцями при відпустці продукції.
  2. Відкрийте за рахунком 90 «Продажі» субрахунки, що дозволять відобразити окремі складові, використовувані при розрахунку фінансового результату. Для цього використовуйте: субрахунок 90.1 «Виручка від продажів», субрахунок 90.2 «ПДВ», субрахунок 90.3 «Собівартість продажів», субрахунок 90.4 «Мито з експорту», ​​субрахунок 90.5 «Акцизи», субрахунок 90.6 «Податок з реалізації» та інші. Обов’язково створіть субрахунок 90.9 «Прибуток / збиток від продажу».
  3. Підрахуйте в кінці місяця обороти за кредитом і дебетом рахунка 90 «Продажі». При цьому дебетові обороти за субрахунками 90.2-90.6 необхідно списати на кредит субрахунка 90.1. При зіставленні даних величин визначається позитивний або негативний фінансовий результат реалізації. Отриману суму необхідно списати з субрахунок 90.9 на рахунок 99 «Прибутки та збитки». В результаті за рахунком 90 буде відсутній залишок на кінець місяця, а за його субрахунками щомісяця буде накопичуватися кредитове або дебетове сальдо.
  4. Закрийте в кінці звітного року всі відкриті субрахунки за рахунком 90, за винятком субрахунка 90.9, за допомогою внутрішніх записів на субрахунок 90.9. Таким чином, на 1 січня наступного звітного року буде нульове сальдо на всіх субрахунках. Проводячи подібні відображення, можна не тільки визначити результат реалізації продукції, але й зібрати необхідні відомості для складання звіту про прибутки і збитки.