Як визначити риму вірша

Як визначити риму вірша

Розташування рими в словах, рядках і віршах будь-якого поетичного твору не закріплено строгими правилами, а тому визначити вид цієї норовливої ​​організуючої сили поезії не завжди вдається. Для класифікації типів рим використовуються три основні ознаки, обчисливши які, можна буде зрозуміти, як саме побудовано вірш.

Інструкція

  1. Порахуйте, на якому складі слова варто наголос у римовані вірші. Рахунок ведеться від кінця слова до початку. Якщо ударним виявився перший з кінця склад, перед вами приклад чоловічої рими (прийшли — знайшли).
  2. Коли наголос падає на передостанній склад, риму називають жіночою. У цьому випадку в словах збігається більше звуків, тому що задіяним виявляється і наступний за ударним склад.
  3. Рідше зустрічаються дактилічна і гіпердактилічні рима. Перша з них (вона також називається трискладовий) має на увазі наявність наголосу на третьому з кінця складі (приятелі — мрійники). Друга — на четвертому та інших у напрямку до початку слова.
  4. Зверніть увагу на те, як римуються рядки розташовані всередині строфи. Строфа — це сукупність рядків, які об’єднані в одне ціле римуванням, метричним і ритмічним будовою. Якщо автор заримував перший рядок з другої, а третю — з четвертої, можна стверджувати, що він скористався суміжної римою. Вірші, побудовані за таким принципом, зазвичай легкі для запам’ятовування.
  5. Рядки, римуються через одну (перша — з третьої, друга — з четвертої і т.д.), говорять про наявність перехресної рими.
  6. Кільцева (оперізує або охватна) рима характеризується заримованими один з одним першої та останньої рядком у строфі.
  7. Для позначення поєднання римуються рядків зазвичай користуються літерами латинського алфавіту. Суміжна рима схематично буде представлена ​​так: aabb, перехресна — abab, кільцева — abba.
  8. На завершення визначте тип рими за кількістю співпадаючих звуків. За цією ознакою вони діляться на точні і неточні. При вживанні точної достатньої збігаються останній ударний голосний звук і звуки, що йдуть за ним (доводиться — піклуватися). До цього ж типу відносяться йодовані рими, в яких звук j може випадати або додаватися. В строфах з неточною римою однаковими будуть тільки останні ударні звуки, а співзвуччя всіх наступних може бути тільки частковим.