Як визначити ринкову вартість акції

Як визначити ринкову вартість акції

Акції, будучи об’єктом купівлі-продажу, мають свою вартість. При описі вартості акції виділяють її фактичну і номінальну ціну. Номінальна вартість — це ціна акції при першому випуску. Вона вказана на самій акції, і виходячи з неї, розраховуються дивіденди.

Інструкція

  1. При надходженні акції на фондовий ринок її фактична ціна може відрізнятися від номінальної, причому як у бік збільшення, так і зменшення. Цьому можуть сприяти різноманітні чинники: шляху, який обрала компанія для випуску акцій (самостійно, через кредитну організацію), наскільки відома ця компанія та інші.
  2. Після первинного розміщення та здійснення з акцією будь-якої угоди вона надходить на вторинний ринок, де її ціна буде залежати очікувань інвесторів дивідендів (від фінансового становища компанії, рішення про суму дивідендів, ризиків фірми), а також ринкових ситуацій (рівня інфляції та банківського відсотка , попиту і пропозиції на ринку, ситуації в економіці в цілому).
  3. Ринкова ціна акції називається її курсом. Існує кілька методів його визначення. Найбільш поширеним є витратний. Він грунтується на оцінці підприємства через його чисті активи, тобто визначається вартість активів за вирахуванням зобов’язань, що припадає на одну акцію. Іншими словами, розраховуються чисті активи підприємства, які діляться на кількість акцій в обігу.
  4. Прибутковий метод визначення ринкової вартості акцій грунтується на принципі, що сьогоднішня вартість майна визначається майбутніми грошовими надходженнями, розрахованими на сьогоднішній день. Для розрахунку вартості акції використовується формула: PV = S / (1 + r) n, де PV — поточна вартість акції, S — вартість акції, яка планується на майбутнє, r — відсоткова ставка на подібний фінансовий актив, n — число періодів (місяць , рік).
  5. Порівняльний підхід передбачає використання трьох методів визначення ринкової вартості акції. Метод компаній-аналогів грунтується на зіставленні показників діяльності компанії з показниками інших фірм, чиї акції котируються на ринку. При цьому враховуються такі показники як відношення ціни до виторгу, оподатковуваний прибуток, грошовий потік, балансова вартість.
  6. Метод угод орієнтований на ціни бізнесу або придбання контрольного пакету акцій в цілому. Метод галузевих коефіцієнтів заснований на використанні відносин ціни та інших параметрів, характерних для даної галузі, наприклад, кількість готельних місць, вантажопідйомність транспорту і т.д. Дані коефіцієнти визначаються на підставі статистичних спостережень за співвідношенням між ціною капіталу фірми і виробничо-фінансовими показниками.