Як визначити ринкову вартість нерухомості

Як визначити ринкову вартість нерухомості

Ринкова вартість нерухомості визначається відповідно до ФЗ № 135 від 29 липня 1998 року «Про оціночної діяльності в Російській Фе6дераціі». При цьому зазвичай використовується декілька незалежних один від одного методів.

Інструкція

 1. Укладіть договір з клієнтом, які бажають дізнатися ринкову вартість нерухомості. Завдання на оцінку оформляється згідно ФСТ № 1 і включає в себе:

  - Об’єкт оцінки;

  - Відомості про право власності на об’єкт оцінки;

  - Мета оцінки;

  - Передбачуване подальше використання результатів оцінки та можливі обмеження;

  - Вид вартості;

  - Дата і терміни проведення оцінки;

  - Обмеження і допущення, на яких повинна бути заснована оцінка.
 2. Зберіть і проаналізуйте всю інформацію, необхідну для об’єктивної оцінки вартості нерухомості:

  - Загальноекономічні дані на рівні регіону, міста, району, в залежності від розглянутого майна. На ринкову вартість можуть вплинути політичні, економічні, соціальні та екологічні фактори;

  - Дані, що мають пряме відношення до об’єкту нерухомості (розташування, амортизаційні витрати, відомості про доходи та витрати, історія перебування у власності тощо);

  - Дані про попит та пропозицію на ринку нерухомості.
 3. Виберіть, який із трьох можливих методів для визначення ринкової вартості об’єкта нерухомості буде найбільш точний у даній ситуації: порівняльний, дохідний або витратний.
 4. Використовуйте порівняльний підхід, який полягає в розрахунках на підставі вивчення ринкових цін інших об’єктів нерухомості, які мають подібні характеристики з оцінюваним. Однак не забувайте, що об’єктивність такої оцінки багато в чому залежить від повноти даних, отриманих при дослідженні ринку.
 5. Застосуйте дохідний метод оцінки, якщо її метою є визначення виправданості очікування майбутніх вигод (доходів) від об’єкта нерухомості. Для цього також слід розташовувати останніми даними про ринок нерухомості і, крім цього, враховувати всі можливі фактори, які можуть вплинути на рівень доходів від володіння об’єктом нерухомості.
 6. Визначте ринкову вартість майна шляхом витратного підходу. Цей метод використовується, в основному, при оцінці земельних ділянок, хоча і відносно об’єктів житлової та нежитлової нерухомості його теж можна застосовувати (наприклад, для розрахунку витрат на перепланування будівлі під готель чи магазин). При цьому підході розраховується верхня межа вартості нерухомості в новій якості.