Як визначити ритм вірша


 

Ритм — це саме те, що відрізняє вірш від прози. Він грунтується на чергуванні складів — ударних і ненаголошених. Ритмічність вірша задається циклічністю, закономірністю такого чергування.Інструкція

 1. Найменші одиниці вірші, утворюють його ритм, — це склади. Вони бувають ударні і ненаголошені. Група ненаголошених складів, які об’єднує один ударний, утворює стопу. Саме структура і чергування стоп створюють ритмічний малюнок, або розмір вірша, який, як правило, триває протягом усього твору. Для визначення віршованого розміру досить виділити одну строфу (найбільш велику чергуються одиницю — двовірш, тривірш, чотиривірш і т.п). У вірші А.С. Пушкіна «Зимовий вечір» строфою буде чотиривірш:

  Буря мглою небо криє,
  Вихри снігові крутячи;
  Те як звір вона завиє,
  Те заплаче як дитя.


 2. Виділіть в строфі склади. Схематично зобразіть будова вірша таким чином: сильний, ударний склад відзначте знаком «/», безударний — «-». Тепер цей же чотиривірш буде виглядати так:

  / — / — / — / —
  / — / — / — /
  / — / — / — / —
  / — / — / — /

  Видно, що на кожен ударний склад доводиться по одному безударному. Це і є стопа, в даному випадку двоскладова. У вірші Н.А. Некрасова «Сором’язливість» стопа вже трискладових — вона складається з двох ненаголошених складів і одного ударного:

  На ногах немов гирі залізні,
  Як свинцем налита голова,
  Дивно руки стирчать даремні,
  На губах завмирають слова.

  — / — / — / —
  - / — / — / —
  - / — / — / —
  - / — / — / —

  Таким чином ви змогли визначити дво-і тристопний розмір вірша.
    


 3. У класичному віршуванні виділяють два види двостопного розміру і три — тристопний. Двостопний — це хорей і ямб. У хореї ударним є перший склад в стопі. Тобто розглянуте нами вірш «Зимовий вечір» написано хореєм. В ямбе, відповідно, наголос припадає на другий склад:

  Мій дядько самих чесних правил .. (А.С. Пушкін, «Євгеній Онєгін»)

  — / — / — / — / —

  Трискладові розміри діляться на дактиль, амфібрахій та анапест. Дактиль — розмір з наголосом на перший склад:

  Хмарки небесні, вічні мандрівники .. (М.Ю. Лермонтов, «Хмари»)
  / — / — / — / —

  Амфібрахій — трискладовий розмір з наголосом на другий склад:

  Яке туманне літо
  В неласкавій цій країні! (С.Я. Маршак, «Левиця»)

  — / — / — / —
  - / — / — /

  Анапест — трискладовий розмір з наголосом на третій склад, як в розглянутому вірші Некрасова «Сором’язливість».Зверніть увагу

Не завжди автори строго дотримуються одного ритмічного малюнка. Але чергування стоп все одно, як правило, тяжіє до того чи іншого віршованого розміру, двоскладовою або трискладових.