Як визначити рівень інфляції

Як визначити рівень інфляції

Інфляція в економічних системах проявляється підвищенням загального рівня цін на різну продукцію. Тому, в період інфляції за одні й ті ж грошові кошти після певного часу ви зможете придбати менше послуг або товарів, ніж раніше. Таким чином гроші втрачають частину своєї реальної вартості.

Інструкція

 1. Для вимірювання інфляції застосовуються спеціальні економіко-статистичні показники — індекси (темпи) росту і приросту цін. При цьому індекс цін являє собою відносне зміна середнього рівня цін за умовний період. У свою чергу середнім рівнем цін називається середньозважене значення всіх цін на продукцію в певній сукупності, яка визначається споживчим кошиком.
 2. Рівень інфляції є показником середнього рівня зміни цін продукції щодо базисного періоду і використовується як величини інфляції, а виражається в процентному значенні за рік. Як правило, при обчисленні індексу цін цін за базовий період використовується наступна формула:

  ІП = ЦТП / ЦБГ х 100%, де

  ІП — показник індексу цін поточного періоду,

  ЦТП — значення ціни поточного періоду,

  ЦБГ — вираз ціни базового року.
 3. Вимірювання рівня інфляції за допомогою темпів приросту цін можна визначити за формулою:

  ТЦП = (ЦТП-ЦПП) / ЦПП х 100%, де

  ТЦП — показник темпів приросту цін за поточний період,

  ЦТП — величина ціни поточного періоду,

  ЦПП — значення ціни за минулий період.
 4. Існують різні види індексів цін. Ланцюгові індекси визначають співвідношення цін кожного наступного періоду з попереднім.

  Базисні, або довгострокові індекси визначають розмір співвідношення цін якогось періоду з визначеного, динамічного ряду з базовим періодом. При цьому можна отримати значення базового індексу через перемножування значень ланцюгових індексів.
 5. Досить важливе місце серед індексів цін займають дефлятори ВВП або ВНП (валовий внутрішній продукт або валовий національний продукт) — індекс цін, в який споживчий кошик включає абсолютно всі кінцеві товари або послуги. Даний індекс дозволяє порівняти зростання загального рівня ціни на підставі корзини національного продукту. Він ісчіслется за такою формулою:

  ДВВП = СТП / СБП х 100%, де

  ДВВП — величина дефлятора ВВП поточного періоду,

  СТП — показник вартості кошика ВВП в цінах за поточний період,

  СБП — значення вартості кошика ВВП в цінах за базисний рік.