Як визначити рівень зарплати

Як визначити рівень зарплати

Вартість використання праці виражається в грошовій сумі і називається ставкою заробітної плати. Заробітна плата може бути грошовою, реальної і номінальної. Номінальна заробітна плата — сума коштів, отримана за одиницю часу, реальна — кількість послуг або товарів, які можна придбати за номінальну плату. Реальна заробітна плата є купівельною спроможністю номінальної плати.

Інструкція

  1. Реальна зарплата залежить від номінальної зарплати, а також від цін на послуги та товари. Зміна реальної оплати за працю можна визначити у процентному співвідношенні шляхом віднімання процентної зміни рівня цін зі зміни номінальної зарплати, також виражається в процентному співвідношенні. Реальна й номінальна оплата не завжди змінюються в одну сторону, якщо номінальна зарплата збільшується, тоді реальна іноді зменшується внаслідок більш швидкого зростання цін.
  2. Заробітна плата в різних регіонах і країнах різниться, крім того, її величина також залежить від роду діяльності, а диференціація — від підлоги і навіть расового ознаки.
  3. Рівень зарплати може бути загальним або середнім, містить у собі діапазон конкретних ставок. Попит на працю чи інший ресурс залежить від продуктивності. Чим вища продуктивність, тим більше попит на ресурс. Чим вище попит, тим вище середній рівень реальної зарплати.
  4. Тісний взаємозв’язок є між випуском продукції у трудовій годину і погодинної зарплатою. Реальний дохід на одну людину зростає такими ж темпами, як і об’єм виробництва на одного працівника. Випуск великого фактичного обсягу в 1 годину означає розподіл реального доходу на кожну годину.
  5. Але навіть при високому попиті на працю, зростання пропозиції може викликати зниження загального рівня зарплати, наприклад, внаслідок збільшення населення. Рівень заробітної плати визначається за допомогою аналізу попиту та пропозиції.
  6. Конкурентний ринок праці характеризується кількістю організацій, що конкурують один з одним при наймі конкретних видів праці, численністю кваліфікованих працівників, а також відсутністю контролю над ринковою ставкою зарплати.
  7. Щоб визначити рівень зарплати по конкретному напівкваліфіковані або кваліфікованої праці визначите ринковий або загальний попит на необхідний вид праці, підсумувавши попит на працю з горизонтальної кривої.
  8. Для цього намалюйте таблицю. Перший стовпчик позначте «Одиниці праці», другий «Ставка зарплати». Третій стовпчик назвіть «Сукупні витрати на оплату» і останній «Граничні витрати на ресурс». Кожен стовпчик заповніть у відповідність з наявними даними за видом діяльності.
  9. Тепер складіть дані по горизонталі. Крива буде плавно підніматися, відбиваючи факт, що під час відсутності безробіття організації змушені платити великі ставки для того, щоб одержати більше робітників.

Зверніть увагу

У деяких країнах робітники мають альтернативні можливості вибору місця роботи, тобто можуть працювати в інших галузях, але в тій же місцевості. Або ж можуть працювати за фахом, але в інших областях.

Корисні поради

Більш висока зарплата необхідна для стимуляції пошуку роботи людьми, які не входять до складу робочої сили