Як визначити розмір компенсації моральної шкоди


 

Визначення розміру компенсації моральної шкоди є самою неоднозначною проблемою в судовій практиці. Справа в тому, що в законодавстві немає чіткої прив’язки до цифр, а суди приймають рішення за вільним розсуд, враховуючи різні обставини і фактори.


Інструкція

  1. Визначте ступінь вини порушника. У цивільному праві вина є умовою, а не мірою відповідальності. При цьому при визначенні розміру моральної компенсації суд враховує ставлення відповідача до вчинення ним дій, що приніс шкоду. Варто зазначити, що згідно ст.1100 Цивільного кодексу РФ даний момент не приймається до уваги, якщо шкода була заподіяна: здоров’ю або життю джерелом підвищеної небезпеки; в результаті незаконного притягнення до кримінальної віднесеності; поширенням відомостей, які порочать гідність, честь чи ділову репутацію заявника .
  2. Врахуйте ступінь фізичних і моральних страждань, які пов’язані з індивідуальними особливостями особи, яка потерпіла від заподіяння шкоди. Фізичні страждання поділяють на: біль, нудоту, ядуха, запаморочення та інші хворобливі відчуття. Під моральними стражданнями розуміється: горе, страх, приниження, сором, занепокоєння та інші негативні емоції. При цьому враховуються індивідуальні особливості потерпілого. Наприклад, якщо жінку вкусить собака, то розмір компенсації, швидше за все, їй буде нараховано більше, ніж чоловікові, який більш стійкий до подібних пригод.
  3. Керуйтеся вимог розумності і справедливості, які регулюються ст. 1101 ЦК України. Під цим мається на увазі, що розмір компенсації моральної шкоди повинен відповідати глибині страждань, тобто чим вона більша, тим більше буде і виплата. Однак практика показує, що при аналогічних порушеннях не завжди присуджується однакова компенсація.
  4. Проаналізуйте вищеперелічені чинники і визначте розмір компенсації моральної шкоди, яка відповідає вашій ситуації. При цьому пам’ятайте, що ви навряд чи отримаєте необхідну суму, оскільки суд приймає рішення на підставі всіх факторів і наявних доказів.