Як визначити розмір таблиці

Як визначити розмір таблиці

Таблиця являє собою систему рядків і стовпців, в яких у певній послідовності і зв’язку розташовується якась статистична інформація. Таблиці використовуються для зберігання інформації, що має дві характерні ознаки. Значення одного з них розписується в заголовках стовпців, іншого — в заголовках рядків. Таким чином, кожна клітинка таблиці має певне значення, одночасно володіє ознакою стовпця і рядка, на перетині яких вона знаходиться.

Інструкція

  1. Для створення таблиці використовуйте спеціальний програмний продукт — електронні таблиці. Це інтерактивні програми, які відображаються на екрані монітора в окремому вікні. Візуально вони представляють собою сітку, що складається з рядків і стовпців, в яких розташована статистична інформація. Найпопулярнішою програмою, що дозволяє згрупувати інформацію і представити її в табличному вигляді, є електронні таблиці Exel, які є одним з модулів Micrisoft Office.
  2. Перш ніж почати оформляти і заповнювати таблицю, продумайте, стільки рядків і стовпців вона буде утримувати. Це необхідно для того, щоб якомога повніше і наочніше уявити вашу інформацію. При цьому слід врахувати, що одним із стовпців може бути порядковий номер запису. Крім тих даних, які ви представляєте в прямому вигляді, деякі рядки можуть містити непрямі значення, що є функцією кількох осередків у рядку. Наприклад, якщо ви вкажете кількість проданого товару в одній клітинці, а в іншій — вартість одиниці товару цього найменування, то в третій клітинці логічно вказати загальну вартість товару, яка функціонально є твором перших двох. При складанні таблиці і визначенні необхідної кількості рядків і стовпців врахуйте всі подібні фактори.
  3. Щоб таблиця добре читалася, приведіть ширину і висоту елементів таблиці відповідно до передбачуваним обсягом її змісту. Так, комірка з порядковим номером, наприклад, не буде мати більшу ширину, а ось осередок «Примітка» може бути заповнена великою кількістю тексту. Ці особливості вашої таблиці також необхідно врахувати при її складанні. Поставити розмір комірок можна в абсолютних, жорстко фіксованих значеннях, можна — у відносному, процентному співвідношенні. Ще один спосіб, який можна реалізувати при роботі в електронних таблицях — задати автоматичний підбір розміру клітинок кожного стовпця в залежності від обсягу що міститься в ній тіста, в цьому випадку, розмір комірки автоматично адаптується під розміри вмісту.