Як визначити розрахункову вартість


 

Зростає популярність різних ПІФів і керуючих компаній. Пай, на відміну від акцій і облігацій, не має номінальної вартості. У законодавчому порядку визначається розрахункова вартість паю в залежності від вартості активів, що входять до складу конкретного пайового фонду.Інструкція

 1. Пай — це іменний цінний папір, який дає своєму власнику (інвестору) право на певну частку майна пайового фонду. Володіння паєм дає кожному інвестору один і той же обсяг прав, у тому числі право погасити свій пай за поточною вартістю, тобто отримати відповідну частці грошову суму.
      
 2. Розрахункова вартість інвестиційного паю визначається за наступною формулою:
  РСП = ВЧА / Q, де:
  ВЧА — вартість чистих активів інвестиційного фонду;
  Q — загальна кількість інвестиційних паїв.
      
 3. Вартість чистих активів ПІФу визначається в залежності від його типу. Для фонду відкритого типу ця величина розраховується на кінець робочого дня, для фонду інтервального типу — на дату закриття інтервалу.
      
 4. Вартість чистих активів фонду є різницею між вартістю його активів і величиною зобов’язань, які повинні бути виконані за рахунок цих активів. Різниця вважається на момент визначення вартості чистих активів, тобто в кінці дня або інтервалу, управляючою компанією фонду.
      
 5. Пай не є фізичною цінним папером, ім’я та дані власника паю заноситься в спеціальний Реєстр інвесторів. На основі цієї системи записів підраховується кількість виданих паїв на момент визначення розрахункової вартості. Реєстр управляється спеціальною організацією-реєстратором, яка надає дані в керуючу компанію.
      
 6. Спосіб визначення розрахункової вартості паю не залежить від числа знову прибувають і вибувають пайовиків. При видачі та погашення паю розрахункова вартість змінюється на величину відповідно надбавки і знижки на вартість. Надбавка при покупці паю не може перевищувати 1,5% розрахункової вартості, а знижка — не більше 3%.
      
 7. Надбавка до розрахункової вартості являє собою розмір компенсації, яку отримує керуюча компанія для покриття витрат на видачу паїв інвесторам. Знижка на розрахункову вартість надається керуючої компанії для відшкодування витрат на процедуру погашення паю.