Як визначити розряд прикметника

Як визначити розряд прикметника

У російській мові відповідно лексичними нормами прийнято виділяти три розряди прикметників. Вони діляться на якісні, відносні та присвійні. Для того, щоб визначити приналежність того чи іншого розряду, необхідно дізнатися, що позначають ознаки даного прикметника.

Інструкція

  1. Якщо мова йде про якісні характеристики предмета, відповідно, перед нами якісне прикметник. Їм можна оцінити предмет по вазі (важкий), розміру (великий), віком (молодої), кольором (зелений), зовнішності (граціозний) або внутрішнім якостям (мовчазний). Відмінність від інших у тому, що прикметники цього розряду легко піддаються перетворенню в коротку форму, йдуть в ногу зі ступенями порівняння (великий — більше — найбільший), а також прекрасно поєднуються з прислівниками ступеня (дуже великий). Ще одна характерна риса: якісні прикметники здатні утворювати прислівники з суфіксами-е,-о,-і (строгий — строго).
  2. Відносні прикметники передають ставлення до чого-небудь. Вони називають ознаки предмета за матеріалом (золотий), місцем знаходження (сільський), часу (вечірній), виконуваного дії (пральний) і призначенням (новинний). Вони можуть називати особу (батьківський), число (другий, п’ятий), поняття (літературний). Не піддаються ступенями порівняння і не утворюють коротку форму.
  3. Присвійні прикметники позначають приналежність тієї чи іншої ознаки (заяча лапка) і відповідають на питання чий? чия? чиє? чиї? Вони не змінюються за ступенями порівняння, зате тільки для них характерні суфікси -ін/ин (мамин крем), -ов/ев (батьків піджак), ий (пташиний дзьоб).

Зверніть увагу

Згідно з книгою «Курс російської мови», відносні та присвійні прикметники можуть мати якісне значення (картонний будиночок — картонна душа). Присвійні прикметники можуть мати відносне значення (вовча шерсть — вовча шуба).

Корисні поради

Ступені порівняння якісних прикметників відсутні у тих прикметників, якості яких не піддаються порівнянню (мертвий, одружений, сліпий). Коротка форма у прикметників з відносним походженням (робочий, дружній) відсутня.

Джерела