Як визначити сальдо


 

Красивим італійським словом «сальдо» називається залишок, що утворився на бухгалтерському рахунку. Можна визначити дебетове або кредитове сальдо. Це залежить від того, яка зі сторін рахунку більше. Однак це поняття застосовується не тільки в бухгалтерії, а й при роботі на товарних біржах, аналізі торговельного балансу або платіжного балансу країни.


Інструкція

 1. Робота бухгалтера є скрупульозний облік руху грошових коштів на підприємстві. Точність грає в ній дуже важливу роль, оскільки навіть одна копійка може привести до серйозного розбіжності. Бухгалтерський облік ведеться безперервно, всі фінансові операції фіксуються за методом подвійного запису у вигляді проводок по рахунках.
    
 2. Бухгалтерський рахунок — це позиція обліку по кожній однорідній групі грошових коштів та їх джерел. Розділяють дві сторони рахунки: дебет і кредит. Звідси подвійна запис проводки, яка, показуючи рух коштів по обидва боки, не змінює при цьому загальний баланс.
    
 3. Щоб визначити сальдо, потрібно із суми записів одного боку рахунки відняти суму іншої. Таким чином, показується різниця між сумами приходять і витратами. Якщо дебет перевищує кредит, то сальдо називається дебетовим. У випадку, якщо кредит більше дебету — кредитовим. Якщо ж сальдо дорівнює нулю, то такий рахунок є закритим.
    
 4. Розрізняють початкове, кінцеве і сальдо за період. Початкове сальдо — це залишок по рахунку на початок звітного проміжку часу, кінцеве — відповідно, на кінець. При необхідності розраховують загальний дебетовий і кредитовий обороти. Їх сума з урахуванням знака називається сальдо за період.
    
 5. Облік повинен вестися таким чином, щоб, порахувавши сальдо всіх рахунків на поточний момент, ви отримали нуль. Це називається законом збереження, коли підсумкова сума всіх дебетів дорівнює сумарній величині кредитів, що дозволяє контролювати баланс в будь-який момент часу.
    
 6. Дані торгового і платіжного балансу використовуються для характеристики зовнішньоторговельних операцій. Щоб знайти сальдо торгового балансу, потрібно з вартості експорту відняти вартість імпорту. Як правило, звіт робиться за календарний рік і показує, наскільки міжнародні продажі країни перевищують покупки (позитивне сальдо) або навпаки (негативне). Сальдо платіжного балансу вважається як різниця між грошовими потоками за кордону і за кордон.