Як визначити санітарно-захисну зону


 

Деякі промислові підприємства є джерелами шкідливого впливу на середовище проживання і здоров’я людини. За межами їх проммайданчиків спостерігається підвищений рівень концентрації шкідливих речовин або забруднення повітря. Санітарно-захисна зона навколо таких підприємств покликана відокремити їх від зон житлової забудови, відпочинку та ландшафтно-рекреаційних зон.Інструкція

  1. Санітарно-захисна зона встановлюється для кожного підприємства, що є джерелом шкідливого впливу на середовище проживання і здоров’я людини. Для таких зон існує свій особливий режим використання. У них заборонено будь-яке будівництво, вони використовуються для організації додаткового озеленення. Зелені насадження, які висаджуються в них, сприяють екранування, асиміляції і фільтрації забрудненого повітря.
  2. Визначити санітарно-захисну зону вашого підприємства ви можете, скориставшись СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Згідно з цим документом, її ширина повинна бути встановлена ​​з урахуванням санітарної класифікації промислового виробництва, попередніх розрахунків забруднення атмосферного повітря і рівнів фізичних впливів на середовище і здоров’я людей. Для діючих підприємств при її визначенні використовуйте результати натурних досліджень.
  3. За санітарної класифікації всі промислові підприємства та інші об’єкти, що є джерелами шкідливого впливу, діляться на п’ять класів. Для підприємств першого класу ширина санітарно-захисної зони встановлюється 1000 м, для другого класу — 500 м, для третього — 300 м, для четвертого — 100 м і п’ятого — 50 м. Визначте, до якого класу належить ваше підприємство, користуючись параметрами, встановленими для кожного з них СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
  4. Кордон санітарно-захисної зони є замкнута умовна лінія, що обмежує територію, в межах якої нормовані фактори впливу перевищують встановлені гігієнічні нормативи
  5. Для розробки проекту організації санітарно-захисної зони вашого підприємства або групи підприємств, розташованих в єдиній промисловій зоні, запросіть спеціалізовану організацію, що має ліцензію на такі проектні роботи, у складі якої є фахівці, які отримали екологічна освіта. Розробка проекту та визначення ширини санітарно-захисної зони виконується на підставі договору або контракту.