Як визначити середньорічну вартість основних засобів

Як визначити середньорічну вартість основних засобів

Особливість експлуатації основних засобів полягає в тому, що вони переносять свою вартість на вироблену продукцію поступово, протягом декількох виробничих циклів. Тому облік основних засобів відображається таким чином, щоб можна було знати їхню початкову речовинну форму і вартісні втрати.

Інструкція

 1. Перш ніж приступити в розрахунку середньорічної вартості основних засобів, врахуйте що розрізняють їх первісну, відбудовну і залишкову вартість. Первісна вартість відображає рівень витрат, пов’язаний з придбанням або створенням основних засобів. Первісна вартість в процесі експлуатації майна не змінюється, за винятком випадків добудови, реконструкції або часткової ліквідації. Відновлювальна вартість відповідає витратам на придбання або створення аналогічних основних засобів в ринкових умовах. Для визначення відновної вартості проведіть переоцінку основних засобів з урахуванням індексації або ринкових цін. Залишкова вартість являє собою первісну (відновлювальну) вартість за мінусом зносу.
 2. Ви повинні розуміти, що розрахунок середньорічної вартості основних засобів — це необхідність, зумовлена ​​зміною їх фізичної та вартісної величини протягом року. Підприємство може придбавати нове майно та списувати зношене. Тому первісна вартість основних засобів на початок року буде відрізнятися від їх первісної вартості на кінець року, яку ви можете розрахувати наступним чином:

  С перший (к.г.) = С перший (п.р.) + З введ — З виб, де С перший (к.г.) — первісна вартість основних засобів на кінець року; С перший (п.р.) — первісна вартість основних засобів на початок року; З введ — вартість основних засобів, введених в експлуатацію протягом року; З виб — вартість вибулих протягом року основних засобів.
 3. Середньорічну вартість основних засобів ви можете розрахувати декільком способами. Найбільш простий з них — це визначення напівсума залишків основних засобів на початок і кінець року:

  З ср = (С перший (п.р.) + С перший (к.г.)) / 2.

  Розрахунок даними способом дає не дуже точний результат, оскільки введення і вибуття основних засобів протягом року здійснюється нерівномірно.
 4. Для більш точного розрахунку використовуйте наступну формулу:

  З ср = С перший (п.р.) + М1/12 х З введ — М2/12 х С виб, де М1 і М2 — число повних місяців з моменту введення (вибуття) основних засобів.
 5. Самим достовірним є метод розрахунку середньорічної вартості основних засобів за формулою середньої хронологічної:

   З ср = [(С1 (н.м.) + С1 (к.м.)) / 2 + (С2 (н.м.) + С2 (к.м.)) / 2 ... + (Сi (н. м.) + Сi (к.м.)) / 2] / 12, де Сi (н.м.) — вартість кожного об’єкта основних засобів на початок місяця, Сi (к.м.) — вартість кожного об’єкта основних засобів на кінець місяця.