Як визначити швидкість обігу грошей

Як визначити швидкість обігу грошей

Швидкість обігу грошей — це частота, з якою кожна грошова одиниця використовується для реалізації товарів і послуг за певний період часу (рік, квартал, місяць). Іншими словами, це число оборотів, зроблених грошима, що знаходяться в обігу і використовуються для покупки готових товарів і послуг.

Інструкція

  1. Якщо ви хочете визначити швидкість обігу грошей, зверніться до рівняння обміну Фішера. Шукана величина буде визначатися за формулою V = PQ / M, де Р — середній рівень цін на товари та послуги, Q — обсяг товарів і послуг, реалізованих у розглянутому періоді (у фізичному вираженні), М — середня грошова маса, що знаходиться в обігу.
  2. Визначений таким чином показник швидкості обігу грошей характеризує рівень інтенсивності використання запасу грошей в обороті для оплати реалізованих товарів і послуг. Даний показник тісно пов’язаний з грошовим обігом і залежить в першу чергу від частоти і обсягів товарних операцій, здійснюваних кожним суб’єктом господарського обороту. Однак і нетоварні платежі (бюджетні, кредитні і т.д.) здатні впливати на швидкість обігу грошей. Особливо це помітно при середній швидкості обігу коштів, яка складається з тривалості зберігання грошей у розпорядженні покупців товарів і послуг та тривалості перебування їх у бюджетній системі, банки і т.д. Якщо гроші затримуються у другої групи суб’єктів, то тривалість обороту коштів збільшується, отже, зменшується швидкість обігу.
  3. Швидкість обігу грошей можна визначити і іншим способом, а саме по середній частоті обороту грошової одиниці в оплаті доходів населення, тобто у створенні національного доходу. Він розраховується як відношення обсягу національного доходу до маси грошей в обороті.
  4. Крім того, швидкість обігу грошей можна знайти за середньою частотою використання грошової одиниці при здійсненні всіх платежів. У цьому випадку вона визначається як відношення загального обсягу грошового обороту і запасу грошей в обороті.
  5. Швидкість обігу може бути визначена і за частотою проходження готівки через каси банків. Він розраховується діленням загального обсягу касових оборотів усіх банків на середньорічну суму готівки.