Як визначити систему дослідження


 

Дослідження завжди є більш-менш потужною й складною системою. Воно являє собою особливий вид розумової діяльності, часом складною і вимагає спеціальної підготовки, а також різних витрат: інтелектуальних, тимчасових, природних, технічних і т.д. Щоб визначити систему дослідження, важливо розуміти, на чому вона грунтується.Інструкція

  1. Система дослідження включає в себе три взаємопов’язані підсистеми: об’єкт і предмет, дослідника і мову. Зупиніть свою увагу тільки на тих параметрах підсистем, які вам необхідні.
  2. Об’єкт і предмет дослідження можуть виступати в трьох видах. Це можуть бути організаційні та економічні (матеріальні) відносини, загальні та загальносоціальні контакти, в основі яких лежать виробничі відносини. Сюди ж слід віднести особистісні та безособистісні зв’язку. Крім того, об’єктом і предметами можуть бути системи і різні категорії накопичених знань.
  3. Не забувайте, що дослідник формує конкретні цілі або концепції пропонованого матеріалу. Кожен автор підходить до роботи суто індивідуально, володіючи певною сукупністю власних знань, концепцій і проблем. Тому опис одних і тих же понять розглядається з різних точок зору. Однак будь-яка інтерпретація дослідницької роботи повинна грунтуватися на єдиній і зрозумілою методології.
  4. Майте на увазі, що між дослідником і об’єктом дослідження виникає тісний взаємозв’язок. Має місце так зване «опір» обраного об’єкта, яке автор іноді не в змозі подолати.
  5. Зверніть увагу, що мова, представляє третю і дуже важливу підсистему, забезпечує тісну взаємодію дослідника і об’єкта. Мова в даному випадку виступає в ролі системи знань. За допомогою цієї впорядкованої інформації відбувається сукупне відображення об’єкта у дослідника.
  6. Враховуйте, що поряд з природними мовами існують і специфічні, наприклад, економічний, математичний, статистичний і т.д. Різний рівень підготовки дослідників в галузі знань специфічних мов може спровокувати певну неоднозначність в інтерпретації одних і тих же понять. Тому обов’язково погоджуйте досліджувані категорії. Так званий «тезаурус» завжди повинен передувати вашій роботі.