Як визначити скільки звуків в слові

Як визначити скільки звуків в слові

Число звуків у словах російської мови далеко не завжди дорівнює числу букв. Для того щоб визначити скільки звуків у слові необхідно дотримуватися певного алгоритму дій.

Вам знадобиться

папір
ручка

Інструкція

  1. Напишіть слово, в якому вам необхідно визначити число звуків. Припустимо, це слово «припаяти».
  2. Затранскрібіруйте це слово. Для того щоб правильно написати транскрипцію, вивчіть кілька правил. По-перше, літери «ь», «ь» ніколи не позначають самостійного звуку, а лише вказують на твердість або м’якість попереднього звуку. У слові «припаяти» буква «ь» вказує на те, що звук [т '] — м’який. М’якість в транскрипції позначається за допомогою апострофа.
  3. Букви «е», «е», «ю», «я» після м’якого приголосного позначають відповідно звуки [е], [о], [у], [а]. Буква «і» завжди позначає звук [и].
  4. Букви «е», «е», «ю», «я» на початку слова чи після голосного звуку позначають два звуки: відповідний голосний і звук [j] («йот») перед ним. Тому в слові «припаяти» після звуку [а] напишіть [jа].
  5. У ненаголошених складах після приголосних у російській мові можуть вимовлятися наступні голосні: [а], [і], [у], [ь] («ер»), [ь] («ерь»). Голосні складу, що йде перед ударним (першого предударном складі), позначаються відповідно [а] (на листі «а» або «о»), [і] (на письмі «і» або «е») або [у]. Голосні інших предударном і заударного складів позначаються як [ь] («ерь») — після м’яких приголосних або [ь] — після твердих приголосних.
  6. Напишіть транскрипцію цілком. Не забудьте вказати м’якість у м’яких приголосних. У випадку зі словом «припаяти» транскрипція буде виглядати наступним чином: [пр'іпаjат '].
  7. Тепер порахуйте звуки в транскрипції. У даному випадку їх 8, тобто, стільки ж, скільки і букв.

Зверніть увагу

«Ер» і «ерь» — це так звані «редуцірованнние голосні». У потоці мовлення ми не вимовляємо їх чітко, тому і в транскрипції для них немає окремих позначень. У першому предударном складі ми завжди вимовляємо голосний звук чітко. Наприклад, слово «молоко» ми вимовляємо наступним чином: [м'лако]. Звук [у] вимовляється і позначається в транскрипції як [у] в будь-якому складі.