Як визначити собівартість продукції

Як визначити собівартість продукції

Собівартість продукції визначається сукупністю всіх витрат, понесених при її виготовленні. Таким чином, щоб її розрахувати, потрібно визначити всі витрати підприємства на виробництво шляхом додавання і віднімання певних статей обліку.

Вам знадобиться

- Перелік витрат
 - Калькулятор
 - Логічне мислення

Інструкція

 1. Простіше за все розглянути розрахунок собівартості продукції на конкретному прикладі.

  Витрати на виробництво по ЗАТ за квітень склали:

  1. Вартість придбаного сировини і матеріалів — 50000 руб.

  2. Залишки матеріальних ресурсів, що утворилися в процесі виробництва — 900 руб.

  3. Вартість комплектуючих виробів та напівфабрикатів — 3000 руб.

  4. Вартість енергії і палива, витрачених в процесі виробництва — 6000 руб.

  5. Зарплата за виконану роботу — 45000 руб.

  6. Надбавки, доплати і премії — 8000 руб.

  7. Відрахування до Пенсійного фонду — (45000 +8000) * 26% = 13780 руб.

  8. Послуги інструментальних цехів — 3300 руб.

  9. Загальновиробничі витрати — 13 550 руб.

  10. Загальногосподарські витрати — 17600 руб.

  11. Втрати від непереборного шлюбу — 940 руб.

  12. Недостача матеріальних цінностей в основному виробництві:

  в межах норм природних втрат — 920 руб.

  понад норми природного убутку — 2150 руб.

  незавершене виробництво на 1 травня — 24600 руб.
 2. Вважаємо витрати. Зворотні доходи (залишки матеріалів) потрібно відняти з витрат на сировину й матеріали: 50000-900 = 49100 руб.

  Додаємо витрати на покупні вироби та напівфабрикати, на паливо та енергію: 49100 +3000 +6000 = 58100 руб.

  Відрахування до пенсійного фонду, зарплату і виплати додаємо до витрат: (45000 +8000 +13780) +58100 = 124880 руб.

  Потім додаємо витрати на допоміжні виробництва, загальновиробничі і загальногосподарські витрати: (3300 +13550 +17600) +124880 = 159330 руб.

  Недостачу в межах норм природних втрат віднімаємо з недостачі понад норми, підсумовуємо:

  (2150-920) +159330 = 160560 руб.

  Залишки незавершеного виробництва вносяться у витрати зі знаком «-». 160560-24600 = 135960 руб.
 3. Таким чином, сумарні витрати на виробництво продукції, а значить, і собівартість, склали 135 960 рублів. Щоб дізнатися собівартість однієї одиниці продукції, потрібно розділити сумарні витрати на кількість одиниць виробленої за місяць продукції.